ADS


Breaking News

บางกอกแลนด์จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เพิ่มขึ้น 14.3 % จากปีก่อน

     27 กค. 2560 :  บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)  จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  นำโดย นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ประกาศผลประกอบการที่เติบโตขึ้นตามลำดับโดยเตรียมจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบางกอกแลนด์ในอัตราหุ้นละ  0.08 บาท หรือเพิ่มขึ้นเป็น 14.3 % จากปี 2559 ซึ่งเงินปันผลส่วนที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนี้จะนำเสนอต่อท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45  ในวันนี้  และถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่อง และกำลังส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยในหลายภาคธุรกิจยังคงชะลอตัว แต่ด้วยความมุ่งมั่น และความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ บีแลนด์จึงมั่นใจว่าจะยังคงเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงต่อไปอย่างแน่นอน
     นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากปีที่ผ่านมา ผมมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ “อิมแพ็คโกรท” ซึ่งถือโดย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่ได้ลงทุนไว้จำนวน 741,250,000 หน่วย ราคาต้นทุนหน่วยละ 10.60 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 7,857 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560  มีราคาปิดตลาดในราคาหน่วยละ 15.00 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นถึง 41.5 %  นอกจากนี้ บีแลนด์ยังได้ลงนามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนาย่านศรีนครินทร์ให้กับบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ บีแลนด์หลายบริษัท ซึ่งมีมูลค่ารวม 14,040 ล้านบาท โดยบีแลนด์ได้ทำการโอนที่ดินไปบางส่วนแล้วมีมูลค่ารวม 4,607 ล้านบาท คงเหลือจำนวนที่ยังไม่ได้ทำการโอนอีกคิดเป็นมูลค่ารวม 9,433 ล้านบาท
     ในปีสิ้นสุดวันที่ 31  มีนาคม 2560  กลุ่มบริษัทรายงานผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจปกติในงบการเงินรวมจำนวน 478 ล้านบาท กำไรสุทธิหลังหักรายการพิเศษและภาษีเป็นจำนวน 1,850 ล้านบาท”  
ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท มีรายละเอียดยืนยันดังนี้
  • กำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่ลดลงร้อยละ 46.3 เป็น 1,850 ล้านบาท (ปี 2559 - 3,443 ล้านบาท)
  • กำไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ 44.9 เป็น 0.097 บาท (ปี 2559 - 0.176 บาท)
  • สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เป็น 65,773 ล้านบาท (ปี  2559 - 62,983 ล้านบาท)
  • ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1  เป็น 48,394 ล้านบาท (ปี 2559 - 47,400 ล้านบาท)
  • มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหลังปรับปรุงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เป็น 50,979 ล้านบาท (ปี 2559 - 48,979 ล้านบาท)
  • มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหลังปรับปรุงต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เป็น 2.74 บาท (ปี 2559 - 2.51 บาท)

     ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำโครงการบ้านพักอาศัยโครงการใหม่ในบริเวณที่ดินของบริษัทฯ บนถนนศรีนครินทร์ โครงการ “วิลลา อัลแบโร พระราม 9”  (Villa Albero Rama 9) มูลค่าโครงการรวม 284 ล้านบาท ปัจจุบัน โครงการนี้ได้ปิดการขายและการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงได้เริ่มทยอยส่งมอบให้ลูกค้าที่ได้จองซื้อไว้แล้ว

     เดอะ พอร์ทอล (The Portal) ศูนย์การค้าที่ได้รับการออกแบบอย่างเลิศหรูทันสมัย ด้วยอาคารสูง 4 ชั้น อยู่ติดกับ อิมแพ็ค อารีน่า และเชื่อมต่อกับ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ได้เปิดให้บริการด้วยร้านอาหารชั้นนำหลากหลาย ศูนย์อาหารพรีเมียม พร้อมทั้งบริการห้องประชุมสัมมนาที่มีขนาดห้องให้เลือกได้ตามความต้องการ เสริมให้อิมแพ็คมีความสมบูรณ์ในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

     โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค (ibis Bangkok IMPACT) ระดับ 3 ดาว จำนวนห้องพัก  587  ได้เสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการด้วยเช่นกัน โดยตั้งอยู่บริเวณใกล้กับศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค สามารถรองรับลูกค้าที่เดินทางมาร่วมงานที่ศูนย์ฯ ได้เป็นอย่างดี

     อิมแพ็ค สปีด พาร์ค (IMPACT Speed Park) สนามโกคาร์ทแห่งใหม่ระดับเวิลด์คลาส ได้เปิดให้บริการ ณ บริเวณทะเลสาบ เมืองทองธานี ออกแบบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ด้านโกคาร์ทจากต่างประเทศ  เพื่อมาเติมเต็มความสุขสนุกสนานให้กับผู้รักความเร็ว-แรง และสมาชิกทุกคนในครอบครัว

     นอกจากนี้ แผนการลงทุนในปีที่ผ่านมา บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค (Cosmo Office Park) อาคารสำนักงานเช่าระดับดีเยี่ยมใจกลางเมืองทองธานี มีขนาดพื้นที่ถึง 58,530 ตร.ม จะเปิดให้บริการได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ส่วน คอสโม บาซาร์ (Cosmo Bazaar) แหล่งช้อปปิ้งติดแอร์ที่ทันสมัยแห่งใหม่โดยจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากกว่า 500 ร้าน พร้อมบริการที่จอดรถกว่า 2,200 คัน  ได้เปิดให้บริการเฟสแรกในช่วงต้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเปิดบริการทั้งหมดได้ภายในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้เช่นกัน
     “ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ยังไม่แน่นอนในปัจจุบัน และคาดว่าจะยังคงเป็นปีที่ยากลำบากของเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากการที่บีแลนด์ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนาย่านถนนศรีนครินทร์ และอยู่ในสถานะที่ปลอดภาระหนี้สิน  ประกอบกับความมั่นคงทางธุรกิจของบริษัท บีแลนด์ยังคงมั่นใจพร้อมจะยืนหยัดท่ามกลางแรงกดดันและความท้าทายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความวุ่นวายทางการเมืองรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวได้ ในปีต่อจากนี้ไป บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งในฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัท ทั้งยังจะสานต่อโครงการต่างๆ ของบริษัทให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงจะสังเกตการพัฒนาทางการเมืองรวมถึงสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะหาโอกาสที่ดีที่สุดในการเปิดตัวโครงการใหม่อื่น ๆ ของบริษัทต่อไป” นายอนันต์ กล่าวสรุป