ADS


Breaking News

เบทาโกร ทำพิธียกเสาเอกโรงฟักไข่แห่งใหม่

     นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานราชการในจังหวัด ให้เกียรติร่วมพิธียกเสาเอกโรงฟักไข่ชัยบาดาล โรงฟักไข่แห่งใหม่ของเครือเบทาโกร เพื่อควบคุมคุณภาพการฟักลูกไก่เนื้อและลูกไก่ไข่อย่างมีมาตรฐานสูง รองรับความต้องการของลูกค้า โดยมี นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารเครือเบทาโกร ให้การต้อนรับ ณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี