ADS


Breaking News

แอ็กซิส เผยโซลูชั่นวิเคราะห์ภาพจากกล้อง ยกระดับความปลอดภัยในการสัญจร ตอบโจทย์การสร้างเมืองอัจฉริยะ

     กรุงเทพฯ 7กรกฎาคม 2560 – “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “สมาร์ท ซิตี้” แนวคิดการพัฒนาเมืองยุคใหม่ ที่ผสานเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาร่วมกับการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัย ซึ่งความปลอดภัยเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ทุกเมืองจะต้องมี ก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในเมืองด้านอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

     ปัจจุบัน การติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นหนึ่งในมาตรการพื้นฐานที่หลายๆ เมืองนำมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับชุมชน แต่ภายใต้แนวคิดการสร้างเมืองอัจฉริยะ กล้องวงจรปิดไม่ได้มีหน้าที่แค่ป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพย์สินสาธารณะหรือการก่ออาชญากรรม โดยช่วยพิสูจน์หลักฐานหลังเกิดเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุร้าย เพื่อรักษาสร้างสภาพคล่องทางการจราจร ช่วยสนับสนุนการวางแผนบริหารพื้นที่ และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะในมหานครใหญ่ที่อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาที และเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว การตอบสนองต่อเหตุการณ์ ด้วยการนำเอาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดมาใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงที ยังเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับประชาชน  

     ด้วยเหตุนี้ วิดีโอเครือข่ายอัจฉริยะครบวงจรและเทคโนโลยีระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดจึงเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนให้พลวัตของเมืองดำเนินไปได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับผู้คนในเมือง

     แอ็กซิส คอมมูนิเคชั่นส์ ผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมระบบวิดีโอแบบเครือข่ายครบวงจร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยสาธารณะของเมืองใหญ่ทั่วโลกมานานกว่า 15 ปี เทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดเครือข่ายของแอ็กซิส และระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องโดยซิติล็อก (Citilog) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ มีส่วนสำคัญในการปรับโฉมและยกระดับความปลอดภัย โดยเฉพาะบนท้องถนนของหลายๆ เมืองให้ดียิ่งขึ้น

     “การเดินทางสัญจรในแต่ละวัน และอุบัติเหตุทางรถยนต์คือสาเหตุหลักของปัญหาการจราจร ปัจจุบัน หลายๆ เมืองที่แอ็กซิสเข้าไปดำเนินงาน มีการติดตั้งเซนเซอร์อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับและรวบรวมข้อมูลการจราจรได้ในแบบเรียลไทม์ อาทิ จำนวนรถยนต์บนถนน สภาพคล่องทางการจราจร จุดที่มีงานซ่อมถนน ตลอดจนความผิดปกติต่างๆ บนท้องถนน ด้วยเทคโนโลยีภาพวีดีโอที่คมชัดและรายงานการแจ้งเตือนเหตุการณ์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเมืองสามารถเข้าใจและประเมินสถานการณ์การจราจรบนท้องถนนได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นจึงสามารถเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การติดขัดทางจราจรคลี่คลายได้เร็วตามมา” นายแมกนัส เซเดอร์เฟลด์ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ แอ็กซิส คอมมูนิเคชั่นส์ กล่าว

     นายแม็กนัส อธิบายเพิ่มเติมถึงโซลูชั่นเทคโนโลยีระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System: ITS) ที่แอ็กซิสและซิติล็อกร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเดินทางสัญจรในแต่ละวัน ซึ่งประกอบด้วย โซลูชั่นระบบตรวจจับอุบัติเหตุโดยอัตโนมัติ (Automatic Incident Detection: AID) ที่สามารถระบุเหตุการณ์ผิดปกติ อาทิ รถที่หยุดวิ่งบนทางด่วน รถที่วิ่งสวนเลน สิ่งกีดขวางบนถนน ควันไฟในอุโมงค์ ตลอดจนอุบัติเหตุบนทางด่วนหรือสะพานได้ภายในไม่กี่วินาทีหลังเกิดเหตุการณ์ ด้วยความสามารถของกล้องในการตรวจจับความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการจราจรส่วนกลางสามารถติดตามอุบัติเหตุและความผิดปกติบนท้องถนนได้ในแบบเรียลไทม์ และสามารถคาดการณ์สภาพคล่องทางการจราจรได้ ขณะเดียวกันเมื่อคนขับรถได้รับแจ้งเตือนอุบัติเหตุข้างหน้าได้อย่างทันท่วงทีก็จะสามารถคาดการณ์ ปรับลดความเร็ว และหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุซ้ำสองได้ เหตุการณ์จราจรติดขัดก็จะลดลง เกิดสภาพคล่องในการจราจร และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินสาธารณะลงได้อีกด้วย
     นอกจากนี้ แอ็กซิสยังมีโซลูชั่นระบบรวบรวมข้อมูลการจราจร (Traffic Data Collection) ที่สามารถดึงข้อมูลและสถิติ อาทิ ความคล่องตัวของการจราจร ประเภทของรถที่วิ่งผ่าน ความเร็วโดยเฉลี่ย อัตราความหนาแน่นของการจราจร มาใช้ได้ในแบบเรียลไทม์ เพื่อการวางแผนการจัดการจราจรในแต่ละช่วงเวลา โซลูชั่นระบบควบคุมการจราจรสี่แยก (Intersection Control) ซึ่งประกอบด้วยกล้องระบบเซ็นเซอร์เหนือพื้นดินที่สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณไฟจราจรได้ทุกรุ่น ทั้งยังมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเครื่องมือตรวจจับยานพาหนะบนท้องถนนแบบ inductive loops (ซึ่งใช้หลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กมาตรวจจับโลหะ) และสามารถตรวจจับการเข้าคิวของรถแต่ละคันบริเวณสี่แยกได้ในแบบเรียลไทม์ ตลอดจนแอพพลิเคชั่นระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องที่สามารถตรวจจับและให้ข้อมูล อาทิ จำนวนรถที่รอคิวอยู่ที่สี่แยก ความเร็วของรถที่แล่นมา และความผิดปกติต่างๆ ได้ตามเวลาจริง และโซลูชั่นระบบบริหารจัดการภาพวิดีโอ (Video Management System: VMS) แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อรองรับภาคคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีระบบขนส่งอัจฉริยะ (ITS) ด้วยฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นและสภาพการณ์ที่หลากหลาย ง่ายต่อการใช้งาน และรองรับแอพพลิเคชั่นและระบบ ITS ต่างๆ ได้อย่างลงตัว   

     “ความรู้สึกปลอดภัยคือปัจจัยพื้นฐานต่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขของคนในสังคม อุปกรณ์กล้องวิดีโอแบบเครือข่ายและระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิด ได้เข้ามาปรับโฉมและยกระดับระบบกล้องวงจรปิดให้กลายเป็นอุปกรณ์บริหารจัดการการจราจรที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นในแบบเรียลไทม์ แอ็กซิส มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความปลอดภัยในที่สาธารณะทั่วโลก ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้องวิดีโอเครือข่ายอัจฉริยะและนำเสนอโซลูชั่นเพื่อยกระดับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องร่วมกับพันธมิตรของเรา” นายแมกนัส กล่าวทิ้งท้าย  
# # #
เกี่ยวกับ แอ็กซิส คอมมูนิเคชั่นส์
     แอ็กซิส นำเสนอโซลูชั่นด้านระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะที่ช่วยให้โลกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในฐานะผู้นำตลาดด้านระบบรักษาความปลอดภัยแบบวิดีโอระบบเครือข่าย แอ็กซิสขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยการคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครือข่ายภายใต้การทำงานแบบโอเพ่นแพลทฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าผ่านเครือข่ายพันธมิตรจากทั่วโลกได้อย่างมาก แอ็กซิส สานความสัมพันธ์กับพันธมิตรอย่างยาวนาน และส่งต่อความรู้ความเข้าใจแก่พันธมิตร รวมถึงการคิดค้นผลิตภัณฑ์เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพอย่างไม่มีใครเหมือนให้กับพันธมิตรทั้งตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบันและในตลาดใหม่

     แอ็กซิสมีพนักงานมากกว่า 2,600 คน ใน 50 ประเทศทั่วโลก และประสานงานร่วมกับคู่ค้าทั่วโลก 90,000 ราย แอ็กซิสเป็นบริษัทสัญชาติสวีเดน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ในสต็อกโฮล์ม โดยใช้ตัวย่อ AXIS