ADS


Breaking News

จับตา! อสังหาฯ ผนึกกำลังวงการแพทย์ แสนสิริจับมือสมิติเวชเติมเต็มการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบ “Complete Your Living Experience” ยกระดับคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยมิติใหม่สำหรับผู้รักสุขภาพ

     เขย่าวงการอสังหาฯ และวงการแพทย์! ล่าสุดแสนสิริผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร จับมือ สมิติเวช โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศความร่วมมือผนึกกำลังกันเติมเต็มการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบ “Complete Your Living Experience” ให้แก่ลูกบ้านแสนสิริ  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย มิติใหม่สำหรับผู้รักสุขภาพอย่างครบวงจร

     นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริจับมือโรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรองมาตรฐานในการรักษาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกาศความร่วมมือผนึกกำลังกันยกระดับคุณภาพชีวิต  เพื่อเติมเต็มการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์ (Complete Your Living Experience) ให้แก่ลูกบ้านของแสนสิริ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย มิติใหม่สำหรับผู้รักสุขภาพอย่างครบวงจร

      “จากความเชื่อของแสนสิริที่ว่า การสร้าง คือ การสร้างชีวิต (Constructing life, not just buildings) ได้กลายมาเป็นเป้าหมายหลักในการสร้าง “ชีวิตที่ดี (Good Life)" ให้แก่ลูกบ้านของ    แสนสิริ เพราะแสนสิริ ไม่ได้แค่สร้างที่อยู่อาศัย แต่คือการสร้างชีวิตให้กับลูกบ้าน ชุมชน และสังคม ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทที่จะมอบประสบการณ์ การใช้ชีวิตที่ดีในรูปแบบของการเติมเต็มการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบ (Complete Your Living Experience) ซึ่งแสนสิริได้ศึกษาไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันและพบว่าเทรนด์ยุคใหม่ผู้บริโภคใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัยในบ้านมากขึ้น ดังนั้นจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมิติเวชผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพและการแพทย์ ในการสร้างสรรค์ออกแบบทุกรายละเอียดในโครงการให้ลูกบ้านได้มีชีวิตที่ดี ในสังคมคุณภาพอย่างสมบูรณ์แบบ” นายอภิชาติ กล่าว

     นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสมิติเวชและแสนสิริต่างให้ความสำคัญต่อการมีชีวิตที่ดี โดยตระหนักดีว่าต้องเริ่มจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะด้านสุขภาพที่มีความสำคัญมาก  โรงพยาบาลสมิติเวชด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ จะเข้ามาช่วยตรวจสอบความปลอดภัยและ เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกบ้านแสนสิริ ซึ่งในการร่วมมือกันครั้งนี้เราจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยให้ลูกบ้านของแสนสิริมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยกระดับความเป็นเลิศทั้งทางด้านการอยู่อาศัยและทางด้านคุณภาพชีวิตได้อย่างสมบูรณ์

     ติดตามอัพเดตข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับแสนสิริเพิ่มเติม ได้ที่
Sansiri PLC         @sansiriplc