ADS


Breaking News

เชลล์แนะนำน้ำมันหล่อลื่นนวัตกรรมใหม่ป้อนโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ช่วยปกป้องเครื่องจักร ลดปัญหาการชัตดาวน์ ใช้น้ำมันน้อยลง

     กรุงเทพฯ 28 มิถุนายน 2560 –   บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด  นำโดย นางสาวสิริวิภา ยุกตะทัต ผู้อำนวยการฝ่ายขาย - ผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น แนะนำน้ำมันหล่อลื่นนวัตกรรมใหม่ เพื่ออนาคตจำนวนสองชนิดสำหรับโรงไฟฟ้า ได้แก่ Shell Turbo S4  น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรเทอร์ไบน์ เกรดพรีเมียม สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งใช้เทคโนโลยี  GTL (Gas-to-liquid) สิทธิ์เฉพาะของเชลล์ ที่เปลี่ยนก๊าซธรรมชาติให้เป็นน้ำมันพื้นฐานที่มีความบริสุทธิ์สูง และ Shell Mysella S5 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซเกรดพรีเมียม (Stationery Gas Engine) สำหรับโรงไฟฟ้าชีวภาพ ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านการปกป้องเครื่องจักรให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดย ลดปัญหาอาการหยุดชะงักหรือชัตดาวน์ พร้อมกันนี้ เชลล์ยังได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “นวัตกรรมใหม่ของเชลล์สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน” สำหรับผู้ร่วมงาน Asean Sustainable Energy Week ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  
     น้ำมันหล่อลื่น Shell Mysella S5 และ Shell Turbo S4 มีคุณสมบัติที่โดดเด่นด้านการปกป้องเครื่องจักรจากการกัดกร่อน การสึกหรอ จึงยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรน้อยลง เพราะน้ำมันทั้งสองชนิดได้รับการพัฒนาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจึงวางใจได้ว่า เครื่องจักรจะสามารถเดินเครื่องในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ ลดปัญหาเครื่องจักรหยุดทำงาน และช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษาได้เป็นอย่างดี
     นอกเหนือจากน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว เชลล์ยังนำเสนอน้ำมันหล่อลื่นสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า คือ Shell Diala S4 ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยี GTL ช่วยป้องกันการกัดกร่อนภายในหม้อแปลง และช่วยปองกันปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด  
     ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นแห่งอนาคตสำหรับเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ Shell Turbo S4, Shell Mysella S5 และ Shell Diala S4 ได้ที่ www.shell.co.th