ADS


Breaking News

Pure Live 2017 ครั้งแรกกับงานสัมมนาด้านการจัดการข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ ที่จะยกระดับการจัดการข้อมูลในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Pure Storage ผู้นำทางด้านระบบจัดการข้อมูล ขอเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของคลาวด์
ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Pure Live 2017
ณ กรุงเทพและเมืองสำคัญต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศญี่ปุ่น
     องค์กรธุรกิจที่ต้องการทลายข้อจำกัดจาก การบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีแบบเก่า และอยากจะพัฒนา Data Solutions ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โอกาสครั้งสำคัญของคุณมาถึงแล้ว... คุณจะได้ทำความรู้จักกับโซลูชั่น all-flash อ้นล้ำสมัย และเป็นที่สุดในอุตสาหกรรม จากงาน Pure Live 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท Pure Storage (NYSE: PSTG) ผู้นำทางด้านแพลตฟอร์มระบบการจัดเก็บข้อมูลบนแฟลช โดยถือเป็นงานสัมมนาทางด้านการจัดการข้อมูลครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยงานประชุมสัมมนาหัวข้อนี้จะถูกจัดขึ้นใน 14 เมืองสำคัญของประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศญี่ปุ่น

     ท่ามกลางความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการนำคุณค่าของข้อมูลมาเสริมสร้างประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน และก่อให้เกิดนวัตกรรม all-flash array จะยังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค โดย IDC ได้คาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ยไว้ที่ 15.1% ต่อปี โดยจะมีมูลค่าสูงถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2564 โดยมี Pure Storage เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ และเตรียมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Pure Live ทึ่จะช่วยให้องค์กรเห็นภาพที่ชัดเจนในการบริหารจัดการแอพพลิเคชั่นในรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) บิ๊กดาต้า (Big Data) และระบบ Cloud ในงานประชุมครั้งนี้ Pure Storage จะแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมทางด้านดาต้าแพลตฟอร์มในยุคของ Cloud

     “เพื่อก้าวให้ทันกับความท้าทายของเศรษฐกิจแห่งอนาคต และการยกระดับไปสู่เศรษฐกิจแบบดิจิทัล องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลให้รวดเร็ว คล่องตัว และถูกต้องแม่นยำ ไม่ว่าworkload และ แอพพลิเคชั่นจะมีความซับซ้อนเพียงใดก็ตาม” จั่ว ฮก เลง ผู้จัดการฝ่ายภูมิภาคฝ่าย Emerging Markets บริษัท Pure Storage กล่าว “ความกังวลต่อเรื่องดังกล่าวถือเป็นปัจจัยกดดันท่ามกลางความเติบโตที่ สูงขึ้นของเศรษฐกิจประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก ซึ่งกลายมาเป็นตัวเร่งความต้องการโซลูชั่นรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยนำทางให้ธุรกิจเหล่านี้ก้าวเดินบนเส้นทางการจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ต้น”

     จากความสำเร็จของการจัดงานเมื่อปีที่ผ่านมา ที่มีลูกค้าเข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 ราย และพันธมิตรทางธุรกิจอีกจำนวน 500 รายจากประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกและประเทศญี่ปุ่น ในปีนี้งาน Pure Live 2017 จะมีหัวข้อสำคัญที่พูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ล่าสุดในการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที และการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์ (cloud based analytics) ภายใต้ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีที่สุด ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีการดำเนินธุรกิจในอนาคต ผู้เข้าร่วมงานประชุมจะได้รับทราบ ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์เป็นรายแรก ๆ ในอุตสาหกรรม จาก Pure Storage:

     Tier 1 Storage ที่พัฒนาขึ้นใหม่ หลายปีก่อนองค์กรทั้งหลายจำเป็นต้องเลือกระหว่างเสถียรภาพในการทำงานสูงสุด (Tier 1 disk arrays) กับระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับระบบคลาวด์ (modern all-flash arrays) กระทั่ง Pure Storage ได้เปิดตัวโซลูชั่นใหม่เพื่อทลายข้อจำกัดดังกล่าวลง ปัจจุบันทุกองค์กรสามารถมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีเสถียรภาพระดับ Tier 1 (มี availability ที่ระดับ 99.9999 เปอร์เซ็นต์ และ multi-site clustering แบบแอคทีฟ โดยให้ค่า RPO/RTO ในระดับศูนย์แท้จริง) ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมด้านการบริการ การบูรณาการกับคลาวด์ และ 100% NVME flash เพื่อความรวดเร็วในการทำงานและรองรับประสิทธิภาพในอนาคต

     จาก Big Data ไปสู่ intelligent data. จากความสนใจในเรื่อง big data ทำให้องค์กรทั้งหลายมีการให้ความสำคัญกับข้อมูลมากขึ้น แต่เมื่อพูดถึง big data จะนึกถึงการทำงานที่ช้าตามไปด้วย กระทั่ง Pure Storage ได้ปฏิวัติวงการจัดเก็บข้อมูล ด้วยการสร้างระบบ FlashBlade ขึ้นมา เพื่อทำให้ big data กลายเป็น fast data และรองรับการทำงานร่วมกับ real-time analytics ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความซับซ้อน (advanced AI) และการเรียนรู้ด้วยตนเองของเครื่องจักร (Machine Learning: ML) รวมทั้งการสร้างแบบจำลองสำหรับข้อมูลทุกขนาด ด้วยอินเทอร์เฟสที่มีความรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับวันพรุ่งนี้สามารถมีขนาดใหญ่ รวดเร็ว และมีความฉลาด

     Multi-Cloud, delivered. คลาวด์อยู่ในทุกแห่งหน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางข้อมูล หรือศูนย์ข้อมูลอันทันสมัยที่ปริมาณข้อมูลและ latency ต้องอาศัย local processing ระบบคลาวด์ยังคงมีโอกาสเติบโต ทั้งในส่วนผู้ให้บริการแบบ multi-cloud IaaS และแบบ SaaS ทั้งนี้ไม่ว่าองค์กรจะเลือกใช้คลาวด์แบบใดหรือเลือกที่จะรันระบบที่ใดก็ตาม  ดาต้าแพลตฟอร์มของ Pure จะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นเรื่องง่ายในสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์ ด้วยเทคโนโลยีที่มีความล้ำหน้า เพื่อส่งมอบระบบคลาวด์ที่ทำงานง่ายบนทุกแพลตฟอร์ม: สามารถรองรับ VMware VVOLs, Microsoft ODX, Docker Persistent Containers, ระบบป้องกันข้อมูลที่บูรณาการกับผู้ให้บริการคลาวด์แบบสาธารณะ และโซลูชั่น FlashStack ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

    ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทำงานได้เอง  เมื่อมองดูการพัฒนารถยนต์ที่มีความอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการนำทางด้วยตนเอง การหลีกเลี่ยงการชน รวมทั้งการขับเคลื่อนด้วยตนเองที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า ถึงเวลาที่ระบบการจัดเก็บข้อมูลต้องก้าวให้ทัน โดย Pure Storage ได้ใช้ big data, real-time analytics และเทคนิค AI/ML ขั้นสูง เพื่อพลิกโฉมประสบการณ์การใช้งาน Storage แก่ลูกค้า และส่งมอบเสถียรภาพระดับใหม่ผ่านการบำรุงรักษาและช่วยเหลือแบบคาดการณ์ล่วงหน้า เตรียมพบกับ META ซึ่งเป็นระบบ AI แบบใหม่จาก Pure และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับยุคใหม่ของระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีอัจฉริยภาพและทำงานโดยอัตโนมัติ

     ในงาน Pure Live 2017 ท่านยังจะได้พบกับส่วนของการสัมมนาเชิงเทคนิคที่จัดร่วมกับ Cisco รวมทั้งการรับฟังการเสวนาแบบโต๊ะกลมระหว่างผู้บริหาร CIO หลายท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงทัศนะถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและความจำเป็นด้านข้อมูล ท่านสามารถเข้าที่ลิงก์ Pure Live 2017 เพื่อลงทะเบียนรับบัตรเข้างาน

เกี่ยวกับ Pure Storage
     Pure Storage (NYSE:PSTG) ช่วยให้บริษัทก้าวข้ามทุกข้อจำกัดของความเป็นไปได้ ด้วยดาต้าแพลตฟอร์มแบบ end-to-end ของ Pure: ไม่ว่าจะเป็น FlashArray, FlashBlade และโซลูชั่นที่นำเสนอร่วมกับ Cisco ซึ่งได้แก่ FlashStack ที่ทำงานด้วยซอฟท์แวร์อันล้ำสมัยที่เชื่อมต่อกับคลาวด์ ทำให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลจากที่ใดก็ได้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังมีการบำรุงรักษาด้วยโมเดลธุรกิจแบบ Evergreen เทคโนโลยีแบบ All-Flash ของบริษัท ผนวกกับโมเดลธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ และพลิกโฉมวงการไอทีด้วยโซลูชั่นที่ใช้งานง่าย ทรงประสิทธิภาพ และมีการบำรุงรักษาระบบอย่างดี

     Pure Storage ได้คะแนน NPS ซึ่งรับรองโดย Satmetrix-certified ที่ระดับ 83.5 คะแนน เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า กลุ่มลูกค้าของ Pure เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความสุขที่สุดในโลก เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรทุกขนาดจากทุกภาคอุตสาหกรรม

เชื่อมต่อกับ Pure Storage:
อ่าน บล็อก
พูดคุยบน Twitter
ติดตาม LinkedIn
กดถูกใจใน Facebook

Analyst Recognition:
Gartner Magic Quadrant สำหรับ Solid-State Arrays
IDC MarketScape สำหรับ All-Flash Arrays

Pure Storage, Pure1, โลโก้อักษร P, Evergreen, FlashBlade, และ FlashStack เป็นเครื่องหมายการค้าของ Pure Storage, Inc. เครื่องหมายการค้าหรือชื่ออื่นที่ถูกอ้างถึงในเอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ