ADS


Breaking News

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ศูนย์การค้า 1 ใน 10 หมวด Shopping Mall ที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมสูงสุด

     นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (ที่ 1 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบใบประกาศนียบัตรในโครงการ “2017 People’s Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists ให้แก่นายชาญชัย พันธุ์โสภา (ที่ 2 จากซ้าย)  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 Shopping Mall ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุด โดยวัตถุประสงค์ของรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยเพื่อกระตุ้นความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวจีนในวงกว้าง ณ เมืองไทย จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์เฮ้าส์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆนี้