ADS


Breaking News

ลอรีอัล ประเทศไทย แสดงพลังวันจิตอาสาร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมเพื่อสังคม “ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์”

ลอรีอัล ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม “ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์” นำพนักงานจิตอาสาราว 500 คน ปลูกป่าชายเลนคืนความสมบูรณ์สู่ระบบนิเวศน์ของพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทย พร้อมปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าภายใต้แนวคิด คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ สรรค์สร้างเมืองไทยให้สวยงามและยั่งยืน ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัทฯ สู่ปีที่ 108
นางนาตาลี เกอร์ชไตน์ เคอโรดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ลอรีอัล ประเทศไทย เป็นบริษัทที่มีการพัฒนาและเติบโตตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และเราไม่ลืมที่จะร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมและชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมจิตอาสา ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตสาธารณะ คิดดี ทำดี รู้จักแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง นอกจากนี้ยังเกิดทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะทำให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”
“ทั้งนี้ กิจกรรม “ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ 2017” (L’ORÉAL Citizen Day 2017) จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งลอรีอัล กรุ๊ป ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 108 ปี โดยพนักงานลอรีอัลทั่วโลกจะร่วมพลังจิตอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์คืนสู่สังคม ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีพนักงานลอรีอัล กว่า 28,000 คนในกว่า 70 ประเทศร่วมกิจกรรมจิตอาสานี้ โดยคิดเป็นจำนวนชั่วโมงการทำกิจกรรมกว่า 200,000 ชั่วโมง” นางนาตาลี เกอร์ชไตน์ เคอโรดี กล่าว
สำหรับในปีนี้กิจกรรม “ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ 2017” (L’ORÉAL Citizen Day 2017) มีความตั้งใจให้พนักงานจิตอาสามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับช่วยเหลือชุมชน โดยได้จัดกิจกรรมที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ภายในฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ให้พนักงานจิตอาสา ลอรีอัล ประเทศไทย ราว 500 คนได้ร่วมกันฟื้นฟูป่าชายเลน ด้วยการปลูกต้นโกงกาง และเก็บขยะในพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์พื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์สำหรับสัตว์น้ำ สร้างทรัพยากรและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับประชาชนที่อาศัยริมชายฝั่งอย่างยั่งยืน
นอกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่าชายเลนแล้ว ยังมีกิจกรรมทาสีบริเวณสะพานรอบๆ และเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าภายใต้แนวคิด คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ สรรค์สร้างเมืองไทยให้สวยงามและยั่งยืน พร้อมยังได้มอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์รวมมูลค่า 100,000 บาทเพื่อปรับปรุงโรงอาหารให้แก่โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าอีกด้วย
ด้าน นาวาเอกจรัญพัฒน์ ใช้สมบุญ ผู้บังคับป้อมพระจุลเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ กล่าวว่า สำหรับป้อมพระจุลเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานราชการที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่สมุทรปราการ ในการนี้ที่ทางลอรีอัล ประเทศไทย ได้นำพนักงานจิตอาสากว่า 500 คนมาร่วมทำกิจกรรม “ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ 2017” และได้เลือกพื้นที่ของเรา มาทำกิจกรรมปลูกป่าและเก็บขยะในป่าชายเลน นอกจากนี้ยังพัฒนาพื้นที่ทาสีสะพานชมวิว ทำให้ในอนาคตจำนวนป่าชายเลนของเรามีเพิ่มมากขึ้น และทำให้พื้นที่บริเวณนี้สะอาดสวยงาม ในนามหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่แห่งนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท ลอรีอัล เป็นอย่างยิ่ง และหวังว่า กิจกรรมดีๆ แบบนี้จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
นางสาวตรีรนันท์ ตาละลักษณ์ (เปตอง) หนึ่งในพนักงานจิตอาสา ลอรีอัล ประเทศไทย กล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้ทำงานที่ลอรีอัล ประเทศไทย และได้ร่วมกิจกรรม ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ ทุกปี ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม ในวันครบรอบ วันก่อตั้งลอรีอัล กรุ๊ป อีกด้วย ซึ่งแทนที่เราจะฉลองกันแบบอื่น ๆ เราก็มาทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมกันแทนซึ่งเป็นประโยชน์มากกว่า พวกเราทำพร้อมกันทั่วโลกในเดือนเดียวกัน ซึ่งครั้งนี้ มีกิจกรรมให้เลือกทำตามถนัด ส่วนเปตอง เลือกที่จะทาสีสะพานชมวิว และรู้สึกภูมิใจที่ได้บูรณะจุดชมวิวที่เป็นเหมือนแลนด์มาร์คของป้อมพระจุลจอมเกล้า ซึ่งใครๆ ก็ต้องมาถ่ายรูปสวย ๆ ที่จุดนี้
นางสาวอธิชา นนทิการ (น้องฝน) พนักงานจิตอาสา ลอรีอัล ประเทศไทย เปิดเผยความรู้สึกว่าประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี ทางลอรีอัลจัดงาน  ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ ขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยที่กิจกรรมจะเปลี่ยนไปทุกปี สำหรับปีนี้ เป็นปีที่ 2 ของฝนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ปีที่แล้วได้ไปทำกิจกรรมที่บางกระเจ้า ช่วยทาสีอาคารต่างๆ ส่วนปีนี้ได้มาที่ศูนย์ป่าชายเลน ป้อมพระ โดยส่วนตัวคิดว่านอกจะรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมแล้ว คิดว่ากิจกรรมนี้ยังสร้างความสามัคคีและทำให้รู้จักกับสมาชิกในทีมมากขึ้นด้วย  
เด็กชายวรวัฒน์ แสงแก้วสุก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระจุลจอมเกล้า เปิดเผยความความรู้สึกว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสได้ลงมือและลุยโคลนไปกับเพื่อนๆ และพี่ๆ จิตอาสาจาก ลอรีอัล ประเทศไทยเพื่อนำต้นโกงกางลงไปปลูกยังพื้นที่บริเวณรอบป้อมพระจุลจอมเกล้า ซึ่งสนุกมากเลยครับ ถึงเสื้อผ้าผมจะเปื้อนโคลน แดดจะร้อน และเหนื่อยมาก แต่ผมก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ และถ้ามีโอกาสในกิจกรรมต่อๆ ไปผมก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่บริเวณป่าชายเลนที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า อีกครับ
เกี่ยวกับ Citizen Day
Citizen Day หรือ วันจิตอาสาของลอรีอัล เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะรวมพลังจิตอาสาของพนักงานลอรีอัลทั่วโลก ออกมาร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์คืนสู่สังคมพร้อมเพรียงกันเป็นระยะเวลาหนึ่งวัน โดยวัน Citizen Day ได้รับแรงบันดาลใจจากการฉลองครบรอบ 100 ปี ของลอรีอัล กรุ๊ป ในปี พ.ศ. 2552 ที่ลอรีอัลได้เปิดตัวโครงการเพื่อ
สังคม 100 โครงการทั่วโลก โดยลอรีอัลได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วม นับจากนั้นเป็นต้นมา ลอรีอัลได้ตั้งปณิธานในการนำพนักงานของบริษัทที่อยู่ทั่วโลกออกมาทำกิจกรรมอาสาเป็นเวลาหนึ่งวันในทุกปี

เกี่ยวกับลอรีอัล กรุ๊ป
ลอรีอัลทุ่มเทในธุรกิจความงามมายาวนานกว่า 100 ปี โดยมีพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งประกอบด้วย
แบรนด์ความงามระดับโลกที่หลากหลายและเกื้อหนุนกัน 34 แบรนด์ ในปี พ.ศ.2559 ลอรีอัลกรุ๊ป มียอดขายผลิตภัณฑ์ 25.8 พันล้านยูโรและมีพนักงานทั้งสิ้น 89,300 คนทั่วโลก ในฐานะองค์กรด้านความงามชั้นนำของโลก ลอรีอัลมีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายผ่านทุกช่องทาง ครอบคลุมถึงตลาดมวลชน ห้างสรรพสินค้า เภสัชกรรมและร้านขายยา ซาลอน ร้านค้าในสนามบิน ร้านค้าปลีก และ อี-คอมเมิร์ส

ลอรีอัลยึดมั่นในกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กรในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานวิจัยกว่า 3,870 คน ที่มุ่งตอบสนองต่อความปรารถนาด้านความงามของผู้คนทั่วโลก นอกจากนี้ ลอรีอัลมีพันธสัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับปี 2020 “Sharing Beauty With All” หรือ “แบ่งปันความงดงามให้ทุกสรรพสิ่ง” เป็นแนวทางกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาด้านความยั่งยืนในทุกภาคส่วนของลอรีอัลกรุ๊ป www.loreal.com

เกี่ยวกับลอรีอัล ประเทศไทย
ลอรีอัล ประเทศไทย คือบริษัทความงามที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุด ปัจจุบันนำเข้าและจัดจำหน่าย 21 แบรนด์ความงามชั้นนำของโลก โดยแบ่งออกเป็น 4 แผนก ดังนี้

  • แผนกผลิตภัณฑ์อุปโภค ได้แก่ ลอรีอัล ปารีส การ์นิเย่ เมย์เบลลีน นิวยอร์ก และนิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ
  • แผนกผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูง ได้แก่ ลังโคม ไบโอเธิร์ม จิออร์จิโอ อาร์มานี่ ราล์ฟ ลอเรน คาชาเรล กี ลาโรชย์ คีลส์ ชู อูเอมูระ วิคเตอร์ แอนด์ รอล์ฟ ดีเซล อีฟส์ แซงต์ โลร็องต์ คลาริโซนิค และเออเบิน ดีเคย์
  • แผนกผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ ได้แก่ ลอรีอัล โปรเฟสชั่นแนล และเคเรสตาส
  • แผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ได้แก่ ลา โรช-โพเซย์ และวิชี่