ADS


Breaking News

เบทาโกร ร่วมกับ จ.ลพบุรี ปลูกป่าชุมชน รักช่องสาริกา รักษ์โลก

     นายสุเทพ ตีระพิพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเบทาโกร และ นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมทำพิธีเปิดโครงการ “ปลูกป่าชุมชน รักช่องสาริกา รักษ์โลก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อสร้างความตระหนักในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน สร้างผืนป่า แหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและภาคเอกชน เพื่อนำความยั่งยืนสู่ชุมชน ณ วัดราษฎร์สามัคคี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อเร็วๆ นี้