ADS


Breaking News

บี.กริม เพาเวอร์ จัดงานโรดโชว์ บรรยายสรุปข้อมูลหุ้นไอพีโอ ‘BGRIM’ เตรียมพร้อมเปิดจอง 3-6 กรกฏาคมนี้

     นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน โรดโชว์บรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ ‘BGRIM’ ณ  ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย ท่ามกลางความสนใจของนักลงทุนกว่300 ราย ที่เข้ารับฟังความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  โดย ‘BGRIM’ พร้อมแล้วที่จะเปิดให้นักลงทุนได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือไอพีโอจำนวน 716.9 ล้านหุ้น ด้วยช่วงราคาเสนอขาย 15.00 – 16.50 บาทต่อหุ้น ระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2560 โดยสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบจองซื้อ รวมถึงจองซื้อหุ้นได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 6 บริษัทหลักทรัพย์ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือชี้ชวน


คำเตือน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน