ADS


Breaking News

ตลาดกล้อง Mirrorless โตพุ่งเกิน 40 เปอร์เซ็นต์ทั้งปริมาณและมูลค่าทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2559

กรุงเทพฯ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 – ตลาดกล้องประเภท mirrorless ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้* มีอัตราการขยายตัว 45 เปอร์เซ็นต์เชิงปริมาณ เป็นจำนวน 421,000 ยูนิตในปี พ.ศ. 2559 สอดคล้องกับการเติบโต 51 เปอร์เซ็นต์เชิงมูลค่า คิดเป็นเงิน 287ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10,067,960,000 บาท ตลาดกล้องประเภทคอมแพคแบบ point-and-shoot มีการเติบโตถดถอยอย่างมากทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า ที่ 38 เปอร์เซ็นต์และ 28 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ปริมาณการขายของตลาดกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิตอล (DSLR) อ่อนตัวลงเล็กน้อยที่ 8 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่มูลค่าตลาดยังคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดปี
ทิศทางการเติบโตของตลาดกล้องดิจิตอล (DSC) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มอยู่ที่เซคเมนต์ของกล้องประเภท mirrorless ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกล้องในภาพรวม
ในประเทศไทย ตลาดรวมกล้องประเภท DSC มีอัตราการขยายตัวที่ 6 เปอร์เซ็นต์เชิงปริมาณ และ 30 เปอร์เซ็นต์เชิงมูลค่าในปี พ.ศ. 2559 โดยเซคเมนต์กล้องประเภท mirrorless เติบโตทั้งปริมาณและมูลค่าคิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ และ 68 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ คาดการณ์ว่าตลาดกล้อง DSC ในประเทศไทยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากราคาเฉลี่ยของกล้องดิจิตอลนั้นสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนในทิศทางเดียวกับระดับภูมิภาค
“ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ทุกวันนี้ โดยเฉพาะรุ่นมิลเลนเนียล มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับการติดต่อสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟน เข้าแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ทุกชั่วขณะไม่ขาดตอน ทำให้สมาร์ทโฟนกลายเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการอัพโหลดภาพขึ้นสื่อสังคมออนไลน์ได้ทันที ส่งผลกระทบต่อยอดขายรวมของกล้องคอมแพคอย่างต่อเนื่อง” เจอราร์ด ทัน, ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝ่าย Technology Retail Tracking, จีเอฟเค เอเชีย กล่าว “ดังนั้น ผู้ผลิตกล้องจำเป็นต้องเร่งปรับแผนโปรดักส์และกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง”
สมาคมวิจัยผู้ผลิตโภคด้านการค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก จีเอฟเค (GfK) ได้ติดตามเก็บข้อมูล โดยอิงจากข้อมูลการขายตามจริงจากทั้งผู้ค้ารายย่อยและร้านค้ารายใหญ่ และนำเสนอข้อมูลลึกเชิงวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับปริมาณสินค้าพร้อมขายให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งความหลากหลายในการคัดสรรสินค้า, การจัดจำหน่ายและกลยุทธ์ในการตั้งราคา
จีเอฟเค (GfK) เป็นส่วนสำคัญในงานแสดงสินค้า CP+ Camera & Photo Imaging Show 2017 เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน 
*เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยสิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ประเทศไทย และฟิลิปปินส์
-ends-
เกี่ยวกับ จีเอฟเค (GfK)
For more information, please visit or follow GfK on Twitter: https://twitter.com/GfK
จีเอฟเค เป็นบริษัทข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการตลาดและผู้บริโภคที่ได้รับความไว้วางใจ และช่วยให้ลูกค้าของบริษัทดำเนินการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จีเอฟเคมี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยธุรกิจการตลาดมากกว่า 13,000 คน ที่พร้อมผนึกกำลัง ความสามารถผนวกกับประสบการณ์อันยาวนานและองค์ความรู้ด้านข้อมูลของบริษัท เพื่อผลิตข้อมูลเชิงลึกที่มีความสำคัญในระดับโลกพร้อมข้อมูลทางการตลาดจากมากกว่า 100 ประเทศ จีเอฟเคเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากเป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน  โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และองค์ความรู้ด้านข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถพัฒนาข้อได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างเสริมประสบการณ์และตัวเลือกของผู้บริโภคได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gfk.com หรือติดตามทางทวิตเตอร์: https://twitter.com/GfK