ADS


Breaking News

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซ้นซ์ พร้อมเปิดนวัตกรรมสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ในโรงภาพยนตร์ระบบดิจิตอล 4 มิติ TRUE 4DX

ให้ได้สัมผัสกลิ่นของผลิตภัณฑ์จริงขณะชมภาพยนตร์โฆษณาครั้งแรกในประเทศไทย
     นิธิ พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นงลักษณ์ เตชะบุญเอนก ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์เอสเซ้นซ์ พร้อมเปิดนวัตกรรมสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ในโรงภาพยนตร์ระบบดิจิตอล 4 มิติ TRUE 4DX ครั้งแรกในประเทศไทย ให้ได้สัมผัสกลิ่นของผลิตภัณฑ์จริงขณะชมภาพยนตร์โฆษณารูปแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซ้นซ์ สูตร ฟลอรัล       (สีชมพู) ครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี วิลาสิณี ธัญญะวิเศษศิลป์, โสรัส อมาตยกุล, กรรณิการ์ วนะเกียรติกุล และ วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล ให้เกียรติร่วมงาน ณ โรงภาพยนตร์ True 4DX ชั้น 6  พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ซ้ายไปขวา
  1. คุณกรรณิการ์ วนะเกียรติกุล    เซเลบริตี้
  2. คุณโสรัส อมาตยกุล    เซเลบริตี้
  3. คุณสุวิดา  บุญสมุทร
  4. คุณนิธิ พัฒนภักดี    รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
  5. คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก    ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์เอสเซ้นซ์
  6. คุณวิลาสิณี ธัญญะวิเศษศิลป์    เซเลบริตี้
  7. คุณวิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล    เซเลบริตี้