ADS


Breaking News

หาดทิพย์ร่วมบรรเทาภัยน้ำท่วมภาคใต้ ผ่านสาขาคลังสินค้า อาสาสมัครพนักงาน และพันธมิตร

พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  
มอบน้ำดื่มน้ำทิพย์และถุงยังชีพแก่ชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วม

1 กุมภาพันธ์ 2560: อุทกภัยครั้งล่าสุดในภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศด้านการเกษตร สาธารณูปโภค และเศรษฐกิจในองค์รวมคิดเป็นมูลค่ามหาศาล กับอีกผลกระทบด้านจิตใจต่อชาวบ้านหลายคนเข้าใจว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคใต้เพิ่งจะเกิดขึ้นในปี 2560 หรือนานๆ ที แต่ในความเป็นจริงแล้ว เกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปีเพียงแต่ครั้งนี้รุนแรงที่สุดในประเทศไทยในรอบ 20 ปี แต่ท่ามกลางภัยพิบัติ ก็ได้เห็นน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งนับเป็นปรากฎการณ์พลังบวกของคนไทยทั้งประเทศ หนึ่งในนั้นคือ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโคคา-โคลาในภาคใต้ ที่หยิบยื่นความช่วยเหลือสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ ด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจ มานานกว่า 40  ปี ร่วมกับอาสาสมัครพนักงาน สภากาชาดไทย และเครือข่ายพันธมิตรอื่นๆ

    พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) “หาดทิพย์ ถือว่าเป็นคนใต้แท้ๆ ก็ว่าได้ เพราะพนักงานมากกว่า 90 % เป็นคนใต้ เรามุ่งมั่นพัฒนาภาคใต้ ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจมากว่า 40 ปี การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคใต้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักที่เราได้ทำ ภายใต้แนวคิด หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้ และ โครงการรักน้ำ ที่มุ่งช่วยชุมชนต่างๆ แก้ปัญหาและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างฝายชะลอน้ำ การให้ความรู้ด้านการจัดการระบบน้ำชุมชนแก่ชาวบ้าน ประปาภูเขา ระบบเครือข่ายวิทยุ การมอบน้ำดื่มน้ำทิพย์ ถุงยังชีพ เรือไฟเบอร์กลาส สร้างเต็นท์ที่อยู่อาศัยชั่วคราวแล้ว หาดทิพย์ยังใช้จุดแข็งที่มีคือ พนักงานที่มีจิตอาสา  โรงงานผลิตในพื้นที่ สาขาคลังสินค้าที่ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดในภาคใต้ บนพื้นฐานที่ว่า ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวใต้ คือ ความเดือดร้อนของพวกเราชาวหาดทิพย์  เราจึงระดมกำลังพนักงานในการจัดทำถุงยังชีพ และเข้าไปสำรวจพื้นที่ พร้อมจัดสรรงบประมาณ ชวนเครือข่ายพันธมิตรเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยตรง ด้วยความรวดเร็ว  พร้อมกำลังใจ  เพื่อบรรเทาความช่วยเหลือเบื้องต้น นับว่าเป็นภาคเอกชนหน่วยงานแรกๆ ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยถึงพื้นที่จริง การผลิตเครื่องดื่มจึงต้องชะลอไปก่อน”

ในเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ปี 2560 นี้ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้อาศัยความชำนาญในเส้นทางพื้นที่ภาคใต้ และนำรถขนส่งสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ เข้าไปให้การช่วยเหลือ ในการขนย้ายผู้ประสบภัย มอบถุงยังชีพ อุปกรณ์การช่วยเหลือต่างๆ เช่น เรือท้องแบน  ขนน้ำดิบเพื่อใช้ในการอุปโภค รวมทั้งเข้าสู่พื้นที่ดินโคลนถล่ม เช่น บ้านหลางตาง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ที่มีประชาชนกว่า 200 ครัวเรือนติดอยู่ ซึ่งพลตรี พัชร  รัตตกุล  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บมจ. หาดทิพย์ฯ พร้อมกำลังอาสาสมัครพนักงาน ได้นั่งรถโฟร์วีล ต่อด้วยเรือไฟเบอร์กลาส และ เดินเท้า นำน้ำดื่มน้ำทิพย์  เครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านเบื้องต้น อย่างทันท่วงที

    ล่าสุด มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย ประกอบด้วย บมจ.หาดทิพย์ฯ  บ.ไทยน้ำทิพย์  และบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด เพื่อมอบน้ำดื่มน้ำทิพย์กว่า 367,000 ขวด และเงินบริจาครวมกว่า 4.4 ล้านบาท ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้  

    พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “อุทกภัยในภาคใต้ครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของประชาชนหลายแสนครัวเรือน ต้องขอขอบคุณหาดทิพย์และโคคา-โคลาฯ ที่ให้การสนับสนุนสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง และครบวงจรอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ถือเป็นการร่วมกันบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบ และเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมกันพัฒนาสังคมอีกด้วย โดยเฉพาะในยามวิกฤติที่ต้องการความร่วมมืออันแข็งแกร่งมาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อันเลวร้ายให้เป็นรอยยิ้ม"

    นอกจากนี้ เมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อ ปี 2543  โรงงานหาดทิพย์ที่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา ได้หยุดไลน์การผลิตเครื่องดื่มเพื่อจำหน่ายชั่วคราว และเปลี่ยนมาผลิตน้ำดื่มมอบให้ประชาชนผู้ประสบภัย ส่วนน้ำดิบในโรงงานได้จัดสรรเป็นน้ำใช้อุปโภค ให้หน่วยงานราชการ  กรมชลประทาน กรมทางหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มารับไปแจกจ่ายแก่ประชาชน ในจ. สงขลา  รวมทั้งนำไปใช้ในโรงพยาบาลต่างๆเช่น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เป็นจำนวนมากกว่า  7 ล้านลิตร  และระดมอาสาสมัครพนักงานแพ็คถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้ประผู้ประสบภัยถึงพื้นที่  ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี หาดทิพย์ฯ ได้ร่วมบรรเทาและฟื้นฟูภัยน้ำท่วมในภาคใต้  ผ่านน้ำดื่มน้ำทิพย์ ถุงยังชีพ  และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ มีจำนวนมากกว่า  21 ล้านบาท

    “แม้ภัยธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการหลีกเลี่ยงและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง หาดทิพย์ฯ เชื่อว่าการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือและลดความรุนแรง เพียงแค่ลงมือทำ และทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน หาดทิพย์ฯ ร่วมกับโคคา-โคลา ขอเป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่พร้อมจะทำงานเพื่อสังคม และร่วมเดินหน้าประเทศไทยต่อไป” พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวปิดท้าย

พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  นำทีมเข้าช่วยเหลือ โดยมอบน้ำดื่มน้ำทิพย์และถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย
พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  นำทีมเข้าช่วยเหลือ โดยมอบน้ำดื่มน้ำทิพย์และถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย โดยตรง
นางเซเดฟ ซาลินกัน ซาฮิน ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบน้ำดื่มน้ำทิพย์และถุงยังชีพแก่ชาวบ้าน
รถขนส่งสินค้าที่นำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย มอบน้ำดื่มน้ำทิพย์ ให้แก่สภากาชาดไทย
เรือไฟเบอร์กลาสที่นำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อาสาสมัครพนักงานหาดทิพย์มอบน้ำดื่มน้ำทิพย์แก่ชาวบ้าน
พนักงานหาดทิพย์ช่วยกันแพ็คถุงยังชีพ