ADS


Breaking News

กองทัพบก เปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 “ สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน”

     กองทัพบก  เปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด “ สืบสานพระราชปณิธาน  พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน”   เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนชาวไทยให้มีส่วนรวมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติและเผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างถูกต้องต่อไป พร้อมเปิดตัว กลุ่มเยาวชนสำนึกดี รวมกลุ่มทำความดีตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560  ที่ผ่านมา พล.อ. สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว  ที่จัดขึ้นโดยกรมกิจการพลเรือน ทหารบก  ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน  พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนชาวไทยให้มีส่วนรวมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติและเผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างถูกต้องต่อไป    
พล.อ. สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพสกนิกรชาวไทยนั้นคือ การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชาชนชาวไทยล้วนออกมาแสดงถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และพร้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และกองทัพบก เป็นหน่วยงานหนึ่งที่น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9  ตลอดมา  จึงได้มีแนวคิดสำหรับโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินในปีที่ 6  ในหัวข้อ สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน”
โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีนี้ มุ่งกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนชาวไทยให้มีส่วนรวมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติและเผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างถูกต้องต่อไป โดยมีกิจกรรมหลักคือ การประกวดภาพวาด ภาพยนตร์สั้น และสุนทรพจน์  ในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท
นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวโครงการที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ  จัดตั้งขึ้นเป็น “กลุ่มเยาวชนสำนึกดี” ทำหน้าที่ในการอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องสำคัญต่างๆ ซึ่งมีแกนนำเป็นเยาวชน และอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกันสร้างความดีตาม       คำสอนของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีของคนไทยที่สถิต ณ ใจกลางหัวใจคนไทยตลอดกาล
“สำหรับโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการให้คนไทยทั้งชาติพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประเทศ และช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการแตกแยกทางความคิดในสังคม และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวต่อไปด้วยคนไทยที่มีจิตสำนึกแห่งความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน ความรัก การแบ่งปัน ความสามัคคี รู้สำนึกในหน้าที่ของตนเอง และที่สำคัญคือความจงรักภักดีต่อ 3 สถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ผู้บัญชาการทหารบก กล่าว
พล.ต. ธเนศ กาลพฤกษ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดเผยว่า ภายในงานเปิดโครงการฯ ได้มีจัดแสดงนิทรรศการโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินตลอด 5 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2555  ที่รณรงค์ให้  คนไทยตระหนักรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เกิดกลุ่ม Thailand Wakeup หรือกลุ่มผู้นำทางความคิดที่เป็นแกนนำในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกแห่งการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 2 ในปี 2556 ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เพาะพันธุ์เมล็ดแห่งความดี บนพื้นฐานแห่งจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” โดยนำเอากลุ่ม Thailand Wakeup หรือกลุ่มผู้นำทางความคิด และผู้นำที่มีชื่อเสียงร่วมกันสร้างกิจกรรมย่อยเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมให้มีส่วนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 3 ในปี 2557 ภายใต้แนวคิด  “ขอบคุณประเทศไทย” ได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเหล่า ได้ร่วมแสดงความขอบคุณและกตัญญูต่อแผ่นดิน และให้คำมั่นที่จะร่วมกันทดแทนคุณแผ่นดิน
สำหรับโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 4 ในปี 2558  จัดขึ้นภายใต้แนวคิด  “จิตวิญญาณแห่งความสามัคคี”เพื่อสร้างความรักและสามัคคีให้คนไทยในชาติ นำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน และโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 5  ภายใต้แนวคิด  รวมพลังจงรักภักดี สามัคคีปกป้องสถาบันของชาติไทย โดยใช้การประกวดภาพยนตร์สั้น การประกวดภาพวาด และการประกวดความเรียง ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
      ผู้สนใจสามารถรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ www.thailandwakeup.com และเข้ามาเป็นเพื่อนกับ Facebook :Thailandwakeup