ADS


Breaking News

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “Stop Cervical Cancer มะเร็งปากมดลูกป้องกันง่ายกว่ารักษา”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ I say “Yes” to stop Cervical Cancer
รวมพลังสร้างเกราะป้องกัน ต้านภัยมะเร็งปากมดลูกกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนได้มีโอกาสป้องกันตนเองจากโรคมะเร็งปากมดลูกที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยเป็นอันดับ 2
     ศ.พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ แพทย์เฉพาะทาง สาขามะเร็งวิทยานรีเวช คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์เฉพาะทาง สาขามะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมพูดคุยกับเหล่าเซเลบคนดังผู้รักสุขภาพและสนับสนุนโครงการ Stop Cervical Cancer เพื่อให้ผู้หญิงไทยห่างไกลจากโรคมะเร็งปากมดลูก นำโดย แพนเค้ก–เขมนิจ, แซมมี่ เคาวเวลล์, ไอซ์–อภิษฎา, เกรท–วรินทร, และ ท็อป–จรณ