ADS


Breaking News

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จับมือ กลุ่มทรู เปิด “True Lab @ Ladkrabang” ศูนย์การเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม และงานวิจัย

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกันเปิด True Lab @ Ladkrabang ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมล้ำสมัย เสริมศักยภาพก้าวสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำด้วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความร่วมมือด้านทุนวิจัย ณ True Lab @ Ladkrabang ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ เร็วๆ นี้ 
####
True Lab @ Ladkrabang มีขนาดพื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม. แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Private Office - พื้นที่ทำงานของผู้ที่ได้รับทุนวิจัย โดยจะมีบริการสารสนเทศที่ครบวงจรและหลากหลาย อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  Auditorium - ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์การประชุมที่ครบครัน และ Community - มุมสบายๆ พร้อมบริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่จากทรู คอฟฟี่  โดยกลุ่มทรูได้วางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วทั้ง True Lab @ Ladkrabang อำนวยความสะดวกให้สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ฟรี และยังเปิดให้รับชมสาระความรู้และรายการคุณภาพมากมายจากทรูวิชั่นส์อีกด้วย  สำหรับการส่งเสริมด้านวิจัย กลุ่มทรู จะสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นิสิตทุกระดับที่นำเสนอแนวคิดและผลงานวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม