ADS


Breaking News

“เดอะ เวย์” ร่วมทำความดี’ในโครงการ “รักพ่อ ให้รักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง”

ทำดีเพื่อพ่อ นายจตวายุ สดุดีปรีดา (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ เวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมพนักงาน ครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานการทำความดี และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ รักพ่อ ให้รักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเองให้แก่ชุมชนมหาดไทย รอบเขตคริสตจักรมหาพรกรุงเทพฯ เพื่อประโยชน์สุข และแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยมีการร่วมสนับสนุน เครื่องดื่ม อาหาร และบริการวัดสายตา-ประกอบแว่น ตัดผมฟรี รับซ่อมเสื้อผ้า สอนเพาะปลูกผักสวนครัว และแจกต้นกล้า โดยมีศาสตราจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล (ที่ 3 จากขวา) ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรมหาพรกรุงเทพฯ ร่วมให้การต้อนรับ และสนับสนุน ณ คริสตจักรมหาพรกรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้