ADS


Breaking News

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชวนคนไทยร่วมผลิตสื่อคำสอนของพ่อ เปิดตัวโครงการ รวมพลังสร้างสรรค์สื่อ “ก้าวย่างตามรอยพ่อ”

     เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนำสิ่งที่พระองค์ฯ ทรงสอนมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน คนรุ่นใหม่  ๙ คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ชื่อดัง รวมพลังสร้างสรรค์สื่อ ร่วมผลิตเนื้อหา ๙ คุณธรรมผ่าน YouTube โดยสามารถติดตามชมผ่านทางช่อง YouTube ของกองทุนฯ “Thai Media Fund” และทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS พร้อมเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยสามารถส่งคลิปวิดีโอ มาได้ที่ followthe9@mediafund.or.th
นายวสันต์  ภัยหลีกลี้  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวถึงที่มาของโครงการ รวมพลังสร้างสรรค์สื่อ “ก้าวย่างตามรอยพ่อ” ว่า “จากการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ ทางกองทุนฯ ได้มีการหารือกันว่า บทบาทของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในฐานะที่เป็นพสกนิกรใต้ร่มพระบารมี จะมีส่วนในการทำโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้อย่างไร เพื่อน้อมนำสิ่งที่พระองค์ทรงสอนมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

     กองทุนฯ จึงได้หารือกับทาง YouTube (ประเทศไทย) ถึงความต้องการในการผลิตสื่อเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อน้อมนำพระราชจริยวัตรและพระราชดำรัสของพระองค์มาสร้างสรรค์เนื้อหาอันเกี่ยวเนื่องกับคุณธรรมทั้ง ๙ อาทิเช่น ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความเพียร ความพอเพียง ฯลฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน คนรุ่นใหม่ และได้ชวน ๙ คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ (9 content creators) ได้แก่ Thai PBS, PangPondClub, 108 life, Kidsplay, HeHaa TV, YimYam  TV,  Around The Dale, Lovely Kids Thailand และ Pop Kids Thailand มาร่วมผลิตเนื้อหาแล้วอัพโหลดขึ้นบนแพลตฟอร์ม YouTube และ ThaiPBS เพื่อเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน 
     “ในการคัดเลือก ๙ คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ YouTube (ประเทศไทย) จะเป็นหลักในการคัดเลือก  โดยดูจากครีเอเตอร์ที่มีแฟน/ผู้ติดตามจำนวนมาก และความสมัครใจที่จะร่วมเป็นหนึ่งในการผลิตเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ในธีม “ก้าวย่างตามรอยพ่อ”  ด้วยการนำเสนอ ๙ คุณธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่าน ได้แก่
๑.    กตัญญู         ผลิตและสร้างสรรค์โดย         ช่อง Kids Play
๒.    ประหยัด     ผลิตและสร้างสรรค์โดย        ช่อง PangPondClub
๓.    ซื่อสัตย์     ผลิตและสร้างสรรค์โดย        ช่อง HeHaaTV
๔.    เสียสละ     ผลิตและสร้างสรรค์โดย        ช่อง Lovely Kids Thailand
๕.    อ่อนน้อม     ผลิตและสร้างสรรค์โดย        ช่อง 108 Life
๖.    สามัคคี         ผลิตและสร้างสรรค์โดย        ช่อง ยิ้มแย้มทีวี - YimYam
๗.    ความเพียร     ผลิตและสร้างสรรค์โดย        ช่อง Thai PBS Kids
๘.    ความพอเพียง    ผลิตและสร้างสรรค์โดย        ช่อง PopsKidsThailand
๙.    ความริเริ่มสร้างสรรค์    ผลิตและสร้างสรรค์โดย    ช่อง AroundTheDale
เนื้อหาทั้งหมดของทั้ง ๙ ครีเอเตอร์ สามารถรับชมผ่านทางช่องทาง YouTube ของกองทุน คือ YouTube/Thai Media Fund ซึ่งทางกองทุนฯ จะใช้เป็นช่องทางในการรวบรวมสิ่งที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งเก้าช่องสร้างสรรค์ขึ้น และสิ่งที่คนอื่นผลิตมาอยู่ในช่องของกองทุนฯ ด้วย เพื่อให้คนดูสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเราอยากให้ช่องนี้เป็นเหมือนองค์ความรู้ที่เวลาเรามีเนื้อหา กิจกรรม หรือมีโครงการที่เป็นประโยชน์ก็จะสามารถนำมาเสนอตรงนี้ได้ คือให้เป็นฐานข้อมูลเรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการรู้เท่าทันสื่อได้
นายวสันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เนื่องจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เลือกมาส่วนใหญ่เป็นคนที่สร้างเนื้อหาโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชน ซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของกองทุนฯ แต่ว่าเนื่องจากสื่อที่นำเสนอผ่านทาง YouTube เป็นสื่อที่กว้างขวาง กลุ่มเป้าหมายของเราจึงขยายไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วนด้วย โดยเราจะเปิดให้มีการ challenge ไปยังคอนเทนต์ครีเอเตอร์รายอื่น ๆ ให้ร่วมกันผลิตเนื้อหาในลักษณะที่คล้ายกันว่า เราจะน้อมนำหลักคำสอนของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตได้อย่างไร เพื่อเป็นการ “ก้าวย่างตามรอยพ่อ” โดยสามารถส่งคลิปวิดีโอ มาได้ที่ followthe9@mediafund.or.th”
สำหรับความคาดหวังของโครงการนี้ ทางกองทุนฯ คาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นอีกสื่อหนึ่งที่จะเข้าถึงเด็กและเยาวชนคนรุ่นหลังอาจไม่มีโอกาสได้สัมผัส หรือเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตรของพระองค์ท่านโดยตรง และประชาชนโดยทั่วไป โดยเน้นให้ทุกคนรับรู้ถึงเรื่องหลักธรรมหรือคุณธรรมของในหลวง และอยากเห็นคนไทยน้อมนำสิ่งที่ท่านทรงสอนมาใช้ เพื่อที่จะเป็นพลังในการก้าวย่างต่อไป
ติดตาม ๙ คอนเทนต์ “ก้าวย่างตามรอยพ่อ” https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Kl-525YbHQ9HIRiOtO4PCeJjI6YHC1-
     นอกจากนี้ทางกองทุนฯ ยังได้กลุ่มนักดนตรีคลาสสิค จีบคนกรุงเทพ ที่มาร่วมทำเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและความเป็นอัครศิลปินของพระองค์ท่าน โดยการอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาเรียบเรียงและเผยแพร่ ภายใต้โครงการ "เพลงพระราชนิพนธ์คลาสสิค ในดวงในนิรันดร์" โดยนำบทเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน ๔ เพลง มาเรียบเรียงและนำเสนอ โดยจะทยอยนำขึ้นทาง YouTube และFackbook ตั้งแต่วันที่ ๕ ธ.ค.2559  เป็นต้นไปเช่นกัน