ADS


Breaking News

พระองค์โสมฯ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิด "สยามเจมส์ เฮอริเทจ”

พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้อัญมณีและเครื่องประดับอัญมณี ที่ใช้เทคโนโลยีโดมภาพยนตร์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย
 พระองค์โสมฯ เสด็จทรงเปิด สยามเจมส์ เฮอริเทจ


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิด "สยามเจมส์ เฮอริเทจ” พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้อัญมณีและเครื่องประดับอัญมณี โดยมี นายธนายุทธ ทองจินดาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ถวายการต้อนรับ
ในการเสด็จฯ ทรงเปิด "สยามเจมส์ เฮอริเทจ” ในครั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ทอดพระเนตรภายในห้องแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย โดมภาพยนตร์ SIAMGEMS Sphere โดมขนาดใหญ่ให้มุมมอง 360 องศาที่เดียวในประเทศไทย จัดแสดงภาพยนตร์ที่เล่าถึงที่มาของการทำอัญมณีและเครื่องประดับอัญมณีของไทย พร้อมทอดพระเนตรห้องจัดแสดงนิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวของการรังสรรค์อัญมณีไทยในยุคต่างๆ ผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการจัดแสดงเครื่องประดับต่างๆ แบ่งเป็น 5 ส่วนจัดแสดง ได้แก่ ห้องมณีนิรันดร์ ห้องมณีประกาย ห้องมณีมงคล ห้องปัทมราณี และห้องมณีวิทยา พร้อมทอดพระเนตรเครื่องประดับชิ้นสำคัญชิ้นเอก มงกุฎทับทิมสยาม หรือ เทียร่า ออฟ สยามเจมส์ ซึ่งเป็นมงกุฎเพชร ประดับยอดด้วยทับทิมสยาม ขนาด 21.09 กะรัต
คุณธนายุทธ ทองจินดาวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์

สยามเจมส์ เฮอริเทจ บริหารงานโดย บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ เป็นบริษัทของคนไทยที่เปิดจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณี ให้แก่คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติมายาวนานกว่า 54 ปี ด้วยต้องการสืบสานและส่งเสริมอาชีพให้กับช่างฝีมือไทยและเผยแพร่ความงดงามของงานศิลป์อัญมณีไทยสู่ตลาดโลก ความสำเร็จในการเปิด “สยามเจมส์ เฮอริเทจ” ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงความสำเร็จของสยามเจมส์เท่านั้น แต่ต้องการที่จะสื่อสารให้ต่างชาติประเทศได้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดโลก อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบชาวไทย ร่วมไปถึง นักเรียน นักศึกษาที่สนใจในงานเครื่องประดับอัญมณี ให้สร้างสรรค์ผลงานต่อยอดออกไปอีกด้วย” นายธนายุทธ กล่าวเสริม
 คุณปานชนก จิตชินะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านปฏิบัติการ บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด
 คุณวันจักร โชคชัยชรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านปฏิบัติการและการบริการสินค้า บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณปพิชญา ทองจินดาวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด,
คุณปนัสยา ทองจินดาวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด,
คุณสุรีย์ ทองจินดาวงศ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด, 
คุณพรรณทิพา ทองจินดาวงศ์ 
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด,
คุณวิยดา ทองจินดาวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด

 คุณธนายุทธ ทองจินดาวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด และ คุณปานชนก จิตชินะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านปฏิบัติการ
บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด

 คุณปนัสยา ทองจินดาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด และ คุณสกล เดชะรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านกิจการขนส่ง บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด
 คุณปพิชญา ทองจินดาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด และคุณวันจักร โชคชัยชรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านปฏิบัติการและการบริการสินค้า บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด
 นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา และนายสมบัตร เดชาพานิชกุล กรรมการกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ มาร่วมเป็นเกียรติภายในงาน
 ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล และ คุณปัทมวดี เสนาณรงค์
ร่วมเป็นเกียรติในงาน
 คุณพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน
 คุณพลพัฒน์ อัศวประภา (หมู ASAVA) ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน
 คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน
 คุณดนัย ดีโรจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี
 คุณฐวัฒน์ สมมะโนพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด
 คุณกุ้ง กุสุมา ชาวดอน, คุณมะลิ มาลินี โคทส์, คุณธนายุทธ ทองจินดาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด, คุณปานชนก จิตชินะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านปฏิบัติการ บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด, คุณปพิชญา ทองจินดาวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด, คุณปู ไปรยา สวนดอกไม้ และ คุณโยเกิร์ต รวีวรรณ บุญประชุม
 คุณปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก 
พร้อมชุดเครื่องประดับชุดทับทิม ในชื่อผลงาน โฉมราณี
 คุณกุ้ง กุสุมา ชาวดอน
พร้อมชุดเครื่องประดับ ในชื่อผลงาน Urban Ethic
 คุณโยเกิร์ต รวีวรรณ บุญประชุม
พร้อมชุดเครื่องประดับไพลิน ในชื่อผลงาน The Blessing of The Falling Rain
คุณมะลิ มาลินี โคทส์ พร้อมชุดเครื่องประดับ ในชื่อผลงาน Navarattana

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติมากมาย อาทิ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล, ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล, คุณปัทมวดี เสนาณรงค์, คุณพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล, คุณพลพัฒน์ อัศวประภา, คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน และคุณดนัย ดีโรจนวงศ์ เป็นต้น
ประติมากรรมช้างทองคำ
 ห้องมณีนิรันดร์  
 ห้องมณีประกาย
 แขกผู้มีเกียรติกำลังตื่นตาตื่นใจกับ Globe Projection ในห้องจัดแสดงมณีมงคล
 ห้องมณีมงคล
 ผลลงานชิ้นเอก “Tiara of SIAMGEMS”  ในห้องปัทมราณี  (Tiara of The Lady)
 ห้องมณีวิทยา
 บรรยากาศภายในโถงห้องมณีวิทยา
งานประติมากรรมนูนต่ำทับทรวง หนึ่งในงานศิลปะเครื่อประดับชั้นสูงที่จัดแสดงภายในสยามเจมส์เฮอริเทจ

สยามเจมส์ เฮอริเทจ พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้อัญมณีและเครื่องประดับอัญมณีไทย ตั้งอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม บนพื้นที่ 22,000 ตร.ม. โดยมีกำหนดเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซด์ www.siamgemsheritage.com หรือ โทร 02 949 9500

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ SIAMGEMS HERITAGE
"สยามเจมส์ เฮอริเทจ” พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้อัญมณีและเครื่องประดับอัญมณีที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเมืองไทย สร้างขึ้นโดย บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม บนพื้นที่ 22,000 ตร.ม. โดยภายในนิทรรศการได้มีการนำเสนอเรื่องราวความน่าสนใจของศิลปะการสร้างสรรค์อัญมณีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ที่นอกจากจะมีการจัดแสดงเครื่องประดับอัญมณีชิ้นเอกแล้ว ยังมีการนำเสนอด้วยเทคนิคมัลติมีเดียที่ล้ำสมัยหนึ่งเดียวในประเทศไทยกับ ประสบการณ์ Super Full Dome ที่ผสมผสานการถ่ายทำจริงกับเทคนิคภาพพิเศษเพื่อนำเสนอเรื่องราวแห่งอัญมณีไทยสุดอลังการ ให้ผู้ชมได้ร่วมเดินทางผ่านขอบเขตของธรรมชาติและกาลเวลา ในโดมภาพยนตร์ขนาดใหญ่ 360 องศา พร้อมด้วยโซนพิพิธภัณฑ์ แบ่งเป็น 5 ห้อง ได้แก่ ห้องที่ 1 มณีนิรันดร์ จัดแสดงเครื่องประดับจำลองจากส่วนต่างๆของโลกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยเทียบกับช่วงเวลาของประเทศไทยในแต่ละยุคสมัย ห้องที่ 2 มณีประกาย จัดแสดงความวิจิตรบรรจงแห่งการเจียระไนพลอย ซึ่งเป็นงานศิลปะชั้นสูง ห้องที่ 3 มณีมงคล จัดแสดงอัญมณี 9 ชนิด ซึ่งชาวไทยนิยมให้ความสำคัญ เกี่ยวเนื่องความเชื่อของคนไทยกับพลังแห่งอัญมณี ห้องที่ 4 ปัทมราณี สัมผัสเรื่องราวความมหัศจรรย์แห่งการรังสรรค์ผลงานด้วยความเชี่ยวชาญ และใส่ใจในทุกรายละเอียดกับเครื่องประดับชิ้นเอกที่ผนวกรวมงานศิลป์ชั้นสูงของไทยไว้ในชิ้นเดียวกับ Tiara of SIAMGEMS ซึ่งเป็น มงกุฎเพชรประดับยอดด้วยทับทิมสยาม เม็ดเอกขนาด 21.09 กะรัต สมบัติอันล้ำค่าคู่แผ่นดินไทย ห้องที่ 5 มณีวิทยา นิทรรศการพิเศษ ที่เปิดให้นักเรียน นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ในเชิงลึก เกี่ยวกับอัญมณีวิทยา ตั้งแต่การออกแบบ การเจียระไน การขึ้นรูปตัวเรือน และการฝังอัญมณี ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำ จากก้อนหินสู่งานศิลป์ชั้นสูง  พร้อมสำหรับการศึกษาวิจัยสำหรับผู้ที่สนใจ
ผู้สนใจสามารถเข้าชม สยามเจมส์ เฮอริเทจ ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยการโทรศัพท์ นัดหมายล่วงหน้าที่ โทรศัพท์หมายเลข 02 949 9500 และจะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการโดยไม่ต้องทำการนัดล่วงหน้าตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เว็บไซด์ www.siamgemsheritage.com