ADS


Breaking News

ไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมสืบสานปณิธานความดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบรอบวันสวรรคต ครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร)

  • ผู้บริหาร และพนักงานกว่า 4,000 คน ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัย พร้อมกล่าวปฏิญาณเป็นคนดีของแผ่นดิน 
  • เชิญชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพขนาดใหญ่ เรื่องราวพระราชกรณียกิจ ภายใต้ชื่อ “ปณิธานความดี ตามรอยพระบาทที่ยาตรา” เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
     กรุงเทพฯ (1 ธันวาคม 2559) – ผู้บริหารและพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์กว่า 4,000 คน จัดกิจกรรม “ปณิธานความดี ตามรอยพระบาทที่ยาตรา” เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบรอบวันสวรรคต ครบ 50 วัน ด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ จุดเทียนถวายความอาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน  ณ ลานน้ำพุ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

     นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปวงผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อธนาคารอย่างหาที่สุดมิได้ แม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พระราชดำรัสของพระองค์ที่พระราชทานต่อพวกเราชาวไทยพาณิชย์ในเรื่องความซื่อสัตย์ ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อปี 2500 หรือเมื่อ 60 ปีที่แล้ว ยังสถิตย์อยู่ในหัวใจของผู้บริหารและพนักงานไทยพาณิชย์ทุกคน ซึ่งพวกเราได้น้อมนำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน”
     ผู้บริหารและพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์กว่า 4,000 คน จัดกิจกรรม “ปณิธานความดี ตามรอยพระบาทที่ยาตรา” เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบรอบวันสวรรคต ครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร) ด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ จุดเทียนถวายความอาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน ณ ลานน้ำพุ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

     และเพื่อเป็นการแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบรอบวันสวรรคตครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร) ในวันที่ 1 ธันวาคม ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  “ปณิธานความดี ตามรอยพระบาทที่ยาตรา” ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักคือ       การสวดมนต์ นั่งสมาธิ การจุดเทียนแสดงความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์กว่า 4,000 คน และสุดท้ายเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จัดอย่างยิ่งใหญ่โดยรอบธนาคาร และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าชื่นชม พร้อมจารึกปณิธานความดีที่ตั้งใจจะทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลลงบนแผ่นทองรูปใบโพธิ์ภายในงานอีกด้วย
     ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ยังได้นำผู้บริหารระดับสูง และพนักงานกล่าวปณิธานทำความดี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ท่านที่ทรงทุ่มเทพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยมิได้ทรงคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย ทั้งนี้ด้วยเพราะทรงตั้งพระราชปณิธานว่าจะบำบัดทุกข์สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ราษฎรอย่างถ้วนหน้า และยืนสงบนิ่ง 1 นาที หลังจากนั้นจุดเทียนสีขาวแสดงความอาลัย พนักงานจำนวน 350 คนยกแผ่นป้ายแปรอักษรข้อความ “ด้วยจงรักและภักดี” และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงต้นโพธิ์ของพระราชา ซึ่งเป็นบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นสำหรับชาวไทยพาณิชย์โดยเฉพาะ เพื่อเป็นตัวแทนความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี โดยบทเพลงต้นโพธิ์ของพระราชา นำมาขับร้องเป็นครั้งแรกเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 
     กิจกรรม “ปณิธานความดี ตามรอยพระบาทที่ยาตรา” นี้มีแนวคิดเพื่อปลุกจิตสำนึกกระตุ้นให้พนักงานทุกคนได้ร่วมกันทำความดีอย่างเป็นรูปธรรม มีทิศทางชัดเจนที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม โดยธนาคารจัดให้มีซุ้มต้นโพธิ์สีทอง เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้จารึกปณิธานในความดีที่ตนจะกระทำลงบนแผ่นทองรูปใบโพธิ์ ทุกปณิธานจะถูกแขวนประดับไว้บนต้นโพธิ์จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะนำไปหลอมรวมเพื่อจัดทำเป็นเครื่องเตือนใจถึงปณิธานที่มีร่วมกัน
     นอกจากนั้นธนาคารไทยพาณิชย์ยังได้จัดให้มีนิทรรศการขนาดใหญ่ที่น้อมนำพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สะท้อนออกมาเป็นพระราชกรณียกิจ โดยคณะ      ผู้จัดงานหวังให้ผู้ร่วมชมนิทรรศการ จะนำแบบอย่างที่ดีมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิต และการทำงาน อีกทั้งยังมีภาพพระราชจริยวัตรอันงดงามที่หาชมได้ยาก ซึ่งได้จัดแสดงโดยรอบพื้นที่ของธนาคาร และภายในพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560