ADS


Breaking News

เรสท์ แอท 88 ส่งเสริมสินค้า OTOP ไทย ให้ก้าวเข้าสู่ตลาดสากล

     บริษัท เรสท์ แอท 88 จำกัด ร้านจำหน่ายของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว นำโดย นายณัฐพล ปฐมกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า (ขวาสุด) และนายโชคชัย วงศ์จักรภัชร์ ผู้จัดการทั่วไป (ซ้ายสุด) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ฐานะตัวแทนภาคตะวันออก ในโครงการ “OTOP SELECT โชคดีทวีสุข” โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 77EXPERIENCE ครอบคลุม 4 กลุ่มสินค้ายอดนิยม ได้แก่ กลุ่มกินดี (สินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม) อยู่ดี (สินค้าไลฟสไตล์ของใช้ ของที่ระลึก) สวยดี (สินค้ากลุ่มความงาม เครื่องประทินผิว ผลิตภัณฑ์สปาและสมุนไพร) ดูดี (สินค้ากลุ่มเสื้อผ้า แฟชั่น เครื่องประดับ) ด้วยการเปิดพื้นที่ร้านค้าในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมสินค้า OTOP ไทย ให้ก้าวเข้าสู่ตลาดสากล ณ ร้านเรสท์ 88 เมื่อเร็วๆนี้
ลำดับจากซ้าย นายโชคชัย วงศ์จักรภัชร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เรสท์ แอท 88 จำกัด, นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รักษาผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์, นายณัฐพล ปฐมกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า บริษัท เรสท์ แอท 88 จำกัด