ADS


Breaking News

RECO YOUNG DESIGNER COMPETITION 2017 ดีไซเนอร์แชมป์เก่าจะมาประชันฝีมือกันอีกครั้ง ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ที่จะเปลี่ยนโลก ภายใต้ตีมสุดฮิป ECOFIT

     บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการประกวดออกแบบรีโค่ ยัง ดีไซเนอร์ (RECO Young Designer Competition 2017) หนึ่งในโครงการประกวดออกแบบที่มีชื่อเสียงที่สุดระดับประเทศ สำหรับปีนี้ โครงการได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งความพิเศษในรอบนี้คือ การจัดแข่งขันระหว่างแชมป์เก่าตั้งแต่ปี 2011-2016 เพื่อเฟ้นหาดีไซเนอร์ที่ผลงานโดดเด่นที่สุด (Champion of The Champ) ภายใต้ตีม ECOFIT 
     มร. ริชาร์ด โจนส์ รองประธาน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงโครงการ RECO Young Designer Competition 2017 ว่าการประกวดออกแบบในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดยมีที่มาจากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม บริษัทฯได้พัฒนานวัตกรรมด้านการรีไซเคิล โดยนำวัสดุขวด PET ใช้แล้วมาผลิตใหม่เป็นเม็ดพลาสติก PET และโพลีเอสเตอร์ของบริษัทฯ ที่มีชื่อว่า Ecorama ซึ่งในการประกวดครั้งนี้วัสดุดังกล่าว ถูกกำหนดให้เป็นวัสดุบังคับใช้ในผลงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้องการเป็นผู้นำในการจุดประกายให้สังคมได้มีความรู้ความเข้าใจและมองเห็นคุณค่าของการนำกลับมาใช้ใหม่ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ ซึ่งคาดว่าการเพิ่มมูลค่าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนี้ จะช่วยลดปริมาณขยะซึ่งเป็นหนึ่งในต้นเหตุสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
     ในปี 2558 ประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมประมาณ 2.7 ล้านตัน หรือเฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แต่พบว่าขยะพลาสติกร้อยละ 50 ถูกกำจัดอย่างผิดวิธี (ข้อมูลจาก: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) ซึ่งปัญหาที่ต่อเนื่องมา ได้แก่ การปนเปื้อนของสารตกค้างในดิน น้ำ และอากาศ และทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนต้องช่วยกัน เริ่มจากการคิดก่อนทิ้งวัสดุเหลือใช้ใดๆ มีวินัยในการทิ้งโดยแยกหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการนำไปรีไซเคิล และตระหนักถึงการสร้างสรรค์สิ่งที่ทำจากสิ่งของที่กำลังจะกลายเป็นขยะให้นำกลับมาใช้งานได้จริง
     “บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้ผลิต PET ที่สำคัญระดับโลก และเป็นผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มองประเด็นรีไซเคิลว่า เป็นหน้าที่ที่สำคัญของบริษัทฯ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2559 บริษัทฯสามารถรีไซเคิลขวด PET อยู่ที่จำนวน 337,000 ตันต่อปี ซึ่งทำรายได้ให้บริษัทฯ 6,845 ล้านดอลลาร์ ขวดที่ใช้แล้วจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกและเส้นใยสังเคราะห์รีไซเคิล เพื่อส่งต่อให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเครื่องแต่งกาย” มร.ริชาร์ด โจนส์ กล่าว
     ไฮไลท์สำคัญของการประกวด RECO Young Designer Competition 2017 คือ ผู้เข้าประกวดทุกคนล้วนเคยเป็นผู้ชนะใน 3 อันดับแรกจากการโครงการ RECO Young Designer Competition ตั้งแต่ปี 2011-2016 ซึ่งผ่านการคัดเลือกเพื่อรวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์หลักในการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าอย่างแตกต่างและน่าสนใจ เพื่อให้ได้นักออกแบบที่ผลิตผลงานโดดเด่นที่สุด (Champion of The Champ) ผู้เข้าแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขาออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) และสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) โดยนักออกแบบจะได้รับวัสดุผ้า Ecorama เพื่อผลิตชิ้นงานภายใต้ตีม ECOFIT ซึ่งเป็นการผสมผสานจุดยืนของโครงการที่ยังคงเน้นกติกาที่กำหนดให้ใช้วัสดุ PET และโพลีเอสเตอร์เป็นวัสดุหลักร่วมกับวัสดุเหลือใช้ชนิดอื่นๆ เข้ากับกระแสแฟชั่นปัจจุบัน เพื่อให้นักออกแบบได้นำไปตีความได้หลากหลายและสร้างสรรค์ผลงานดีไซน์ที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร
     โครงการรีโค่ฯ ในปีนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการออกแบบที่จะมาร่วมเป็นกรรมการและวิทยากรพิเศษ ได้แก่ คุณอภิวัฒน์ ยศประพันธ์ คุณอดิศักดิ์ โรจน์ศิริสัมพันธ์ คุณจารุพัชร อาชวะสมิต ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต        คุณไชยยง รัตนอังกูร และ ร.ศ.ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์ และคณะกรรมการพิเศษจากนิตสาร Elle ประเทศไทย นอกจากนี้ ดีไซเนอร์ที่เข้าแข่งขันในโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมเวิร์คช้อปด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบจากกูรูด้านการออกแบบชั้นนำ และการเข้าชมนวัตกรรมการรีไซเคิลภายในโรงงานรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส และท้ายสุดผลงานดีที่สุด 3 ทีมสุดท้ายของแต่ละสาขาจะได้เข้าร่วมแสดงผลงานบนเวทีแฟชั่นระดับโลก ELLE Fashion Week 2017
     “นักออกแบบมากฝีมือได้ตอบรับคำเชิญให้มาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้แล้ว การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ คาดหวังผลงานที่มีความโดดเด่นทางด้านการออกแบบ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสามารถนำมาใช้งานจริง เพื่อให้เกิดการจุดประกายให้คนทั่วไปหันมาพิจารณาวัสดุเหลือใช้ที่ดูเหมือนจะหมดคุณค่า ให้กลายเป็นอีกทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความแปลกใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการออกแบบและแฟชั่น” มร.ริชาร์ด โจนส์ กล่าวในตอนท้าย
     สามารถติดตามการประกวด RECO Young Designer Competition 2017 ได้ที่ www.facebook.com/recoyoungdesigner  หรือ www.indoramaventures.com/RECO