ADS


Breaking News

ทุ่มสุดตัว

     ตอนนี้เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักโครงการ 98 Wireless” คอนโด Ultimate Class ที่สุดของความภูมิใจจากแสนสิริ ก็แหมโปรเจคใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูเพราะซีอีโอคนเก่งจาก บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด อย่างธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์  ลงทุนลงแรงไปดูงานระบบด้วยตัวเอง และยังกระซิบอีกว่าเป็นอีกหนึ่งในโปรเจคของปีนี้ที่จะปิดจบอย่างสวยงามตามท้องเรื่อง เรียกว่างานนี้ ซีอีโอหนุ่มไฟแรงของเรานั้นทุ่มสุดตัวจ้า