ADS


Breaking News

นิปปอนเพนต์ ประกาศผู้ชนะจากเวที “Asia Young Designer Awards 2016”

นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) นางสาวอารีรัช ลิ่มวณิชสินธุ์ (ซ้าย) เยาวชนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาการออกแบบพื้นที่ภายใน และนางสาวหทัยภัทร ทิพางค์กุล (ขวา) เยาวชนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาการออกแบบงานสถาปัตยกรรม

     กรุงเทพฯ 1 ธันวาคม 2559 – บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้ชนะการประกวดออกแบบในโครงการ Asia Young Designer Awards 2016 (เอเชีย ยัง ดีไซเนอร์ อวอร์ด) การประกวดระดับเอเชีย ครั้งที่ 9 พร้อมมอบรางวัลสูงสุดกว่า 100,000 บาท และโอกาสได้เป็นหนึ่งในตัวแทนจาก 15 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม Learning Program ที่ยอร์กยาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย
    โครงการ Asia Young Designer Awards จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยบริษัท นิปปอนเพนต์ เพื่อจุดประกายให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานการออกแบบใหม่ๆ ที่จะสามารถสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน  ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 10,000 คน จาก 15 ประเทศ ทั่วเอเชีย   สำหรับโครงการในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Be Bold. Be Free. Be You.” มุ่งเน้นให้นักออกแบบรุ่นใหม่กล้าที่จะสร้างแนวคิดที่โดดเด่น ท้าทายวิธีการแบบเก่าๆ ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง รวมถึงเสนอไอเดียใหม่ๆ ที่เป็นอิสระจากกรอบกระแสที่คุ้นเคย เพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์ของผู้สมัครให้ออกมาเป็นผลงานที่ควรค่ากับการจดจำในแบบฉบับของตัวเอง และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป
     นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า  “นิปปอนเพนต์ เล็งเห็นศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในสายงานด้านสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน รวมถึงต้องการสร้างพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ ได้แสดงความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่ นิปปอนเพนต์จัดโครงการประกวด Asia Young Designer Awards โดยมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในสายอาชีพนี้ และต่อยอดให้งานออกแบบของประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบของภูมิภาคเอเชียในที่สุด  สำหรับผลงานที่ร่วมประกวดในปีนี้ เราได้เห็นเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดสร้างสรรค์ที่นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆในงานออกแบบของนักศึกษารวมทั้งสิ้น 920 ชิ้น ที่ส่งเข้าร่วมประกวด แบ่งเป็นประเภทการออกแบบงานสถาปัตยกรรม (Architecture) จำนวน 440 ผลงาน และการออกแบบพื้นที่ภายใน (Interior Design) จำนวน 480 ผลงาน”
นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (แถวบนสุด กลาง) คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ และนิสิต นักศึกษาผู้ชนะรางวัลในประเภทต่างๆ

     “นอกจากนี้ เรายังได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านจากแวดวงสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน ร่วมตัดสินผลงานของน้องๆ นิสิต นักศึกษา และให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อพัฒนาผลงานต่อไป  เราคาดหวังว่าการประกวดครั้งนี้จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนใช้เวทีนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อมุ่งสู่เส้นทางของนักออกแบบที่เปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชนและโลกของเราให้ดีขึ้นสำหรับทุกคนต่อไปในอนาคต” นายเฉลิมพงษ์ กล่าวเสริม
นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) และนิสิต นักศึกษา ที่ชนะรางวัลประเภทการออกแบบงานสถาปัตยกรรม

     สำหรับผู้ชนะเลิศจากการประกวด Asia Young Designer Awards 2016 แบ่งตามประเภทกิจกรรม มีดังนี้

การออกแบบงานสถาปัตยกรรม (Architecture)  
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวหทัยภัทร ทิพางค์กุล กับผลงานชื่อ Urban Trekking ชูไอเดีย เป็นการเปลี่ยนพื้นที่ว่างระหว่างตึก หรือพื้นที่ซอกตึกที่ค่อนข้างลับสายตา และเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในชุมชน เป็น public space ที่ให้คนเข้ามาใช้งาน เป็นจุดนัดพบ พักผ่อน หรือออกกำลังกาย เพื่อให้คนในชุมชนเองช่วยกันสอดส่องดูแล ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีความปลอดภัยขึ้น
การออกแบบพื้นที่ภายใน (Interior Design)
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอารีรัช ลิ่มวณิชสินธุ์ กับผลงานชื่อ Solar Po ออกแบบด้วยแนวคิดในการสร้างพื้นที่กลางทะเลขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงเกาะและแผ่นดินใหญ่ ระหว่างเรือใหญ่และเรือเล็ก เป็นHub ในการขนถ่ายสินค้า และผู้คน เป็นพื้นที่พักผ่อนเพื่อคั่นกลางการเดินทางที่เหน็ดเหนื่อย ทั้งยังสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อีกด้วย
    นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) และนิสิต นักศึกษา ที่ชนะรางวัลประเภทการออกแบบพื้นที่ภายใน