ADS


Breaking News

KINGSMEN รับโล่รางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2559 (ภาคกลาง)

รับรางวัล นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ  นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ (ที่2จากขวา) กรรมการบริหาร และนายวงศกร  พิเศษสิทธิ์ (ที่2จากซ้าย) นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) หรือ K เข้ารับโล่จากคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชัน หอการค้าไทย โครงการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่นประจำปี 2559 (ภาคกลาง) ผู้ประกอบธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยยึดความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้