ADS


Breaking News

นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” Forever in our Hearts; Forever our King”

ครั้งแรกของการแสดงผลงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ เทคนิคผสมผสานภาพยนตร์ 3D แมปปิ้ง ผลงานศิลปินเพชรน้ำเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในครั้งนี้คณะผู้จัดนิทรรศการและศิลปินได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล) ร่วมเป็นเกียรติเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์รวมทั้งยอดรายได้เบื้องต้นที่กำลังเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าถวายฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลลำดับต่อไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ขนาด 45 x  54 เซนติเมตร
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบลินิน
ปี พ.ศ. 2557
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ขนาด 45 x  54 เซนติเมตร
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบลินิน
ปี พ.ศ. 2557
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ขนาด 61 x 79 เซนติเมตร

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบลินิน

ปี พ.ศ. 2559

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ขนาด 61 x 79 เซนติเมตร

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบลินิน

ปี พ.ศ. 2559

พสกนิกรรวมใจแสดงความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดไม่ได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร นำโดย ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์  ร่วมกับ ศิลปาศรี และ บริษัท ธรี ดี แลนด์ จำกัด  จัดงาน "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" โดยได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารออมสิน, บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทมหาจักร ซึ่งเป็นงานนิทรรศการที่รวบรวมผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่า จากศิลปินแห่งชาติและศิลปินเพชรน้ำเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จัดขึ้นให้ชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม


นายมนาเทศ  อันนวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ดิ เอ็มโพเรี่ยม กรุ๊ป กล่าวว่า “เพื่อแสดงความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ จึงได้งาน ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ขึ้น ภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนนิทรรศการที่รวบรวมผลงานจากศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนำมาจัดแสดงกว่า 40 ชิ้นงาน จัดแสดง ณ เอ็มโพเรี่ยมแกลลอรี่ ชั้น เอ็ม และเอ็มวอร์ค ชั้น จี ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และที่พลาดไม่ได้คือผลงานภาพยนตร์ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงงานมาตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์จากมุมของศิลปินโดยใช้เทคนิคผสมผสานระหว่างงานจิตรกรรม ประติมากรรม และคอมพิวเตอร์กราฟฟิค จัดแสดงในรูปแบบ 3D แมปปิ้ง เทคนิคการฉายภาพบนสถาปัตยกรรม ด้านหน้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ บนพื้นที่กว่า 3,500 ตารางเมตร รวมพลังร้องเพลงในหลวงของแผ่นดินร่วมกับศิลปินชื่อดัง”
อาจารย์ ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ ตัวแทนศิลปินผู้ร่วมแสดงความจงรักภักดี เปิดเผยว่า “ความสำเร็จอย่างดียิ่งเกิดขึ้นจากความร่วมใจกันของทุกฝ่ายในการสร้างคุณงามความดีตามรอยพระราชปณิธาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการในครั้งนี้เป็นการหลอมรวมความรักความศรัทธาและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในการสร้างความดีสืบสานตามรอยพระราชปณิธานแห่งพระองค์ท่าน โดยถวายเป็นพระราชกุศลฯ สมทบทุนแด่ มูลนิธิ อานันทมหิดล  ทั้งเป็นนิทรรศการที่รวบรวมผลงานศิลปกรรมชิ้นเอกที่หาชมได้ยาก โดยภายในงานมีผลงานจิตรกรรม และประติมากรรม กว่า 40 ชิ้น ฝีมือศิลปินแห่งชาติ 5 ท่าน ได้แก่  อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต, อ. ประเทือง เอมเจริญ, อ. พิชัย นิรันต์, อ. ธงชัย รักปทุม และ อ.นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน รวมไปถึงผลงานจากศิลปินชั้นเยี่ยม อาทิ อ.อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, อ.สุวัฒน์ วรรณมณี, อ. ดินหิน รักพงษ์อโศก, อ.เนติกร ชินโย, อ. พลุตม์ มารอด, อ.วัชระ ประยูรคำ, อ.มานพ สุวรรณปิณฑะ, อ. นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ และอีกมากมาย”จึงเป็นนิทรรศการที่หาชมได้ยาก ถือเป็นการรวมเพชรน้ำเอกแห่งวงการศิลปะ ครั้งที่สำคัญจริงๆ
ด้าน นายธีร์  นันทวริศ CEO บริษัท ธรีดี แลนด์ จำกัด ผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ 3D แมปปิ้ง กล่าวว่าในฐานะที่ผมทำงานศิลปะดิจิทัล การแสดงความระลึกถึงพระองค์ท่านคงไม่มีอะไรจะดีไปกว่า การใช้ความชำนาญของตัวเอง   จึงได้จัดทำผลงานภาพยนตร์ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงงานมาตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์จากมุมของศิลปิน โดยมีการนำผลงานศิลปะของเหล่าศิลปินมาร่วมถ่ายทอดเป็นรูปแบบ ดิจิตอล 3D ที่ผสานกับผลงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยม เป็นครั้งแรกของเมืองไทย ภายใต้ชื่อ “พระผู้เป็นที่รัก” Beloved Monarch" เวอร์ชั่น๒ โดยภาพยนตร์ชุดนี้จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เนรมิตผลงาน ดิจิตัล ด้วยการนำผลงานศิลปกรรมอันล้ำค่าผสมผสานเข้ากับผลงาน 3D แมปปิ้ง แสง สี เสียง ฉายลงบนสถาปัตยกรรม บนพื้นที่ขนาด 3,500 ตารางเมตร ณ ศูนย์การค้า    ดิ เอ็มโพเรียม  และ ดิ เอ็มควอเทียร์ อีกด้วย”
โดยการแสดง 3D แมปปิ้ง “ พระผู้เป็นที่รัก” จะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันละ 6 รอบ ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป บริเวณด้านหน้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์
    งาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ Forever in our Hearts; Forever our King” จัดขึ้นเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดี แสดงความรักความสามัคคี หลอมรวมจิตใจของทุกคนให้เป็นหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 14พฤศจิกายน  ถึง 5 ธันวาคม  2559  ณ เอ็มโพเรียม แกลอรี่ ชั้น M ​และ เอ็ม วอล์ค ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม
ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ


งามอย่างลึกซึ้งกับ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระฉายาสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมรูปคู่ชิ้นสำคัญที่ได้ถูกอัญเชิญขึ้นเป็นปกนิตยสารดิฉัน ประจำปีพุทธศักราช 2558 ซึ่งจะนำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกที่นี่ ผลงานของจิตรกรฝีมือฉกาจผู้ที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้  ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ เป็นศิลปินไทยคนแรกที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดวาดภาพลายเส้นจาก "อเมริกัน อาร์ติสต์ แมกกาซีน" สิ่งพิมพ์ศิลปะชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลในวงการศิลปะมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ทศวรรษ ในขณะที่เค้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเค้ายังได้รับเกียรติเข้าไปศึกษาภาพเขียนอันเป็นตำนานของจิตรกรเอกแห่งโลกอย่างเรมบรันต์ และด้วยความสามารถอันโดดเด่นนี่เองที่ทำให้เค้าได้รับการคัดเลือกเป็น 1ใน 7 ศิลปินที่ร่วมแสดงผลงานใน The Metropolitan Museum of Art หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก  มาชมผลงานที่เต็มเปี่ยมไปประกายความสดฉ่ำของสีและทีแปรง ความงาม และความล้ำลึกที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของเค้าได้ที่นี่