ADS


Breaking News

‘บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง’ ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ก.ล.ต.และตลท.เยี่ยมชมไซต์งาน

เยี่ยมชมกิจการ นายไรวินท์ เลขวรนันท์ (ที่8จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายรชต ยอดบางเตย (ที่6จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการบุคลากร และระบบงานธุรกิจ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมด้วยนายวรชาติ ทวยเจริญ (ที่5จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย ณ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสหกรณ์การเกษตรเมืองตราดจำกัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อเร็วๆ นี้