ADS


Breaking News

WAVE รับทรัพย์ขายหุ้น TSE ดันฐานะการเงินดีขึ้น

ด้าน STECON เข้าซื้อหุ้น พร้อมลุยพลังงานทดแทน
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์รับทรัพย์ 880.27 ลบ. หลังขายหุ้น TSE ให้ STECON ดันฐานะการเงินดีขึ้น ด้าน STECON กินปันผลยาว ลั่นพร้อมจับมือ TSE ลุยพลังงานทดแทนในระยะยาว
นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WAVE เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ดำเนินการขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE จำนวน 181.5 ล้านหุ้น จากจำนวนหุ้น TSE ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมด 363.25 ล้านหุ้น ให้กับบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STECON ในราคาหุ้นละ 4.85 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 880.27 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้น TSE เหลือ 181.75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 10.01% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TSE และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STECON เข้าถือหุ้น TSE ในสัดส่วน 10% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TSE
ทั้งนี้ การขายหุ้นดังกล่าวจะส่งผลให้ WAVE มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้น TSE มาใช้ในการชำระเงินกู้บางส่วน ส่งผลให้อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ D/E ลดลงมาอยู่ที่ 1.5 เท่า จากเดิมอยู่ที่ 2.2 เท่า ซึ่งจะส่งผลให้ WAVE มีกระแสเงินสดที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นดังกล่าวส่วนหนึ่งไปขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย
“เรามองว่าการขายหุ้น TSE ออกไป จะส่งผลดีต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่จะทำให้ cash flow มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น และลดภาระดอกเบี้ยจ่ายลงได้ ซึ่งหมายถึงกำไรของบริษัทจะดีขึ้นจากการลดลงของดอกเบี้ยจ่าย และที่สำคัญที่สุดถึงแม้ว่าเราจะถือหุ้น TSE ในสัดส่วนที่ลดลง แต่เราเชื่อว่าผลตอบแทนจาก TSE จะเพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโตของ TSE ในอนาคต ซึ่งเรามั่นใจว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวได้” นายแมทธิวกล่าว
นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STECON กล่าวว่า การเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE ของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยการทำรายการดังกล่าว จะสนับสนุนบริษัทในด้านรายได้ที่มีอย่างสม่ำเสมอจากการปันผล รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งนอกเหนือจากการเข้าถือหุ้นในฐานะผู้ถือหุ้นของ TSE แล้ว บริษัทฯ ยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ TSE อีกด้วย ซึ่งในอนาคตบริษัทฯก็หวังว่าจะมีโอกาสร่วมมือทางธุรกิจกับ TSE อีกด้วย
“การเข้าถือหุ้น TSE ของบริษัทฯ นอกเหนือจากการได้รับปันผลตอบแทนที่ดี และสม่ำเสมอแล้ว เรายังมองถึงโอกาสในความร่วมมือทางธุรกิจด้านพลังงานทดแทนในอนาคตอีกด้วย ซึ่งเราเองก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง และ TSE ก็ถือว่าเป็นตัวจริงในธุรกิจพลังงานทดแทน และมีโอกาสในการเติบโตที่มีประสิทธิภาพในอนาคต” นายภาคภูมิกล่าว
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE กล่าวว่า บริษัทฯ ยินดีต้อนรับผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัทฯ และมีความเชื่อมั่นว่าการเข้ามาถือหุ้นบริษัทฯ ของ STECON จะสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันของทั้ง 2 บริษัทฯ ในด้านของพลังงานทดแทนได้ ทาง STECON เองก็มีศักยภาพในการงานรับเหมาก่อสร้างของธุรกิจพลังงานทดแทน หรือ EPC ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจทั้ง 2 บริษัทได้เป็นอย่างดี
     “เรามีความเชื่อมั่นว่าการเข้ามาของ STECON จะกลายเป็น strategic partner กับทางบริษัทฯ ตรงนี้จะช่วยส่งเสริมการเติบโตในอนาคตของทั้ง 2 บริษัทฯได้ เนื่องจากการพัฒนา และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ จะต้องใช้ส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญคืองาน EPC และ STECON เองก็มีความสามารถทางด้านงานรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งในระยะกลาง และระยะยาวเราคาดหวังว่ามีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน” ดร.แคทลีนกล่าว