ADS


Breaking News

วัดทิพย์สุคนธาราม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช

     วัดทิพย์สุคนธาราม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 – 18.00 น. จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ ลานประทักษิณพุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยฯตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.098-964-0908