ADS


Breaking News

โตชิบาชนะการประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องผลิตไฟฟ้า สำหรับโครงการเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำอู 4 ของประเทศลาว

นับเป็นชัยชนะครั้งที่ 4 และจะเป็นการสนับสนุนให้
ประเทศลาวก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานที่ยั่งยืน
     โตเกียว, 2559 :- โตชิบา คอร์ปอเรชั่น แถลงว่า โตชิบา ไฮโดร พาวเวอร์ (หางโจว) หรือ Toshiba Hydro Power (Hangzhou) Co., Ltd. (THPC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือโตชิบาในประเทศจีน ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และบำรุงรักษาเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ได้รับมอบความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 44 เมกะวัตต์ จำนวน 3 ยูนิต ให้กับโครงการเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนน้ำอู 4 ในแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การส่งมอบอุปกรณ์ จะเริ่มในเดือนมีนาคม 2561 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายได้ในปี 2563

     ประเทศลาวมีแหล่งน้ำจำนวนมาก รวมทั้งแม่น้ำโขง โดยตั้งเป้าเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเป็นผู้ผลิตและส่งออกไฟฟ้าด้วยพลังน้ำให้กับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ จีน ไทย และเวียดนาม  โรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งหมดในลาวมีกำลังการผลิตมากถึง 3.27 กิกะวัตต์ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 11 กิกะวัตต์ ในปี 2563*1

     การจัดซื้อครั้งนี้มาจากบริษัท พาวเวอร์ ไชน่า รีซอร์ส จำกัด (Power China Resources Ltd.) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในจีน ทั้งนี้อุปกรณ์ต่างๆ อาทิ กังหันผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแบบ bulb ขนาด 5ใบพัด จะได้รับการออกแบบและผลิตโดย THPC

     โตชิบาได้ทำการส่งมอบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำครั้งแรกในลาว เมื่อปี 2553 และได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องในโครงการเขื่อนน้ำงึม 2 เขื่อนน้ำเงี้ยบ 2 และเขื่อนน้ำอู 5 โดยเป็นกังหันผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและเครื่องผลิตไฟฟ้า รวมแล้วจำนวน 9 ยูนิต กำลังการผลิตรวมทั้งหมด 1,000 เมกะวัตต์   

     มร.ทาคาโอะ โคนิชิ รองประธานบริหารฝ่ายระบบและบริการพลังงานความร้อนและพลังน้ำของ ของโตชิบา กล่าวว่า “นับตั้งแต่ครั้งแรกของการส่งมอบเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 60 กิโลวัตต์ให้กับโครงการ คีอาเกะ ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.2437 เป็นต้นมา กลุ่มบริษัทโตชิบาได้รับสร้างตำนานในการเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์กว่า 2,000 ยูนิต ให้กับตลาดโลก รวมกำลังการผลิตทั้งหมด 58 กิกะวัตต์ รวมทั้ง ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว มาเลเซีย ไทย และ เมียนมาร์ ด้วยประสบการณ์และการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง โตชิบายังคงมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทกำลังในการสนับสนุนโครงการในประเทศลาว เพื่อเสริมศักยภาพและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำให้มีประสิทธิภาพในเชิงต้นทุน”
หมายเหตุ
*1: ข้อมูลจาก : Japan Electric Power Information Center, Inc.
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ
เขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำอู 4
ที่ตั้ง
แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้ดำเนินการผลิต
บริษัทร่วมทุน ระหว่าง Power China Resources Ltd. กับ Électricité du Laos
ขอบเขตการจัดหาอุปกรณ์
กังหันผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาด 44 เมกะวัตต์ จำนวน  3 ยูนิต
กำหนดเริ่มการติดตั้ง
เริ่มดำเนินงานติดตั้ง  - เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
กำหนดเริ่มเดินกำลังการผลิต
พ.ศ. 2563