ADS


Breaking News

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต คนไทยคนแรกขึ้นรับรางวัล "โพสเทล เซอร์วิส อวอร์ด" จากประชาคมอินเทอร์เน็ตสากล

     กรุงโซล, เกาหลีใต้ - 16 พฤศจิกายน 2559 - ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต หรือที่ถูกเรียกในวงการอินเทอร์เน็ตว่า มารดาแห่งอินเทอร์เน็ตไทย ได้รับการประกาศให้ขึ้นรับรางวัลโจนาธาน บี โพสเทล เซอร์วิส อวอร์ด ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อประชาคมอินเทอร์เน็ตอย่างโดดเด่น ระหว่างงานประชุมคณะทำงานด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต (Internet Engineering Task Force: IETF) ครั้งที่ 97 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมคอนราด กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติจากประชาคมอินเทอร์เน็ตโลกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว
     เมื่อเวลาประมาณ 17:40 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลี ของวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมคอนราด กรุงโซล ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดงานประชุมคณะทำงานด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ตครั้งที่ 97 ทางประชาคมอินเทอร์เน็ตสากล (Internet Society: ISOC) นายกองซาโล คามาริลโล (Mr.Gonzalo Camarillo) ประธานกรรมาธิการ (Chair of the Board of Trustees) ของประชาคมอินเทอร์เน็ตสากล ได้ขึ้นประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "โพสเทล เซอร์วิส อวอร์ด" สำหรับปี 2559 นี้ โดยผู้ได้รับการเลือกจากคณะกรรมการพิจารณา คือ ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) จากนั้นนายคามาริลโลได้มอบรางวัลลูกแก้วคริสตัลให้แก่ ศ.ดร.กาญจนา ต่อหน้าสักขีพยานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลจากทั่วโลกที่เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ ศ.ดร.กาญจนา ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และการสร้างสรรผลงานต่อแวดวงอินเทอร์เน็ตอันเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสากลมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษของการอุทิศตน 
     ทั้งนี้ ศ.ดร.กาญจนา เป็นผู้แรกที่นำอินเทอร์เน็ตมายังประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2529 โดยการสร้างการเชื่อมต่อทางอีเมลระหว่างสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียกับภายนอกประเทศ และได้ขยายวงกว้างรองรับการใช้งานอีเมลออกไปยังสถาบันการศึกษาและองค์กรอื่น ๆ จนกระทั่งอินเทอร์เน็ตมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศในปัจจุบัน ศ.ดร.กาญจนา ได้ก่อตั้งหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการเติบโตของอินเทอร์เน็ตในประเทศและภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC) ที่ดูแลบริหารโดเมน .th และ .ไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (intERLab) ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ตให้กับภูมิภาค และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางแห่งแรกของประเทศไทย (BKNIX) เป็นต้น

     “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้รับรางวัลอันทรงค่านี้ซึ่งมีความหมายกับดิฉันมาก ดิฉันรู้จักชื่อ ดร.โพสเทล เป็นครั้งแรกเมื่อ 30 ปีที่แล้วผ่านเพื่อนของดิฉันที่ช่วยดิฉันเชื่อมต่อให้เกิดอีเมลครั้งแรกจากประเทศไทย นั่นคือโรเบิร์ต เอลซ์ ที่หลายท่านในที่นี้คงจะรู้จัก ซึ่งหลังจากนั้นดิฉันไม่เคยหยุดงานด้านพัฒนาอินเทอร์เน็ต มันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับดิฉันซึ่งมีเหล่าสมาชิก IETF หลายท่านที่พร้อมยื่นมือให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ดิฉันขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ และขอขอบคุณประชาคมอินเทอร์เน็ตสากลสำหรับรางวัลและการยอมในครั้งนี้ ดิฉันมั่นใจอย่างยิ่งว่าผู้คนที่ได้ให้ความช่วยเหลือดิฉันจะร่วมรับรางวัลนี้ ขอบคุณค่ะ” ศ.ดร.กาญจนากล่าว
     สำหรับรางวัล โจนาธาน บี โพสเทล เซอร์วิส อวอร์ด (Jonathan B. Postel Service Award) หรือ โพสเทล เซอร์วิส อวอร์ด จัดตั้งขึ้นโดยประชาคมอินเทอร์เน็ตสากล (Internet Society) เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ในด้านการสื่อสารข้อมูลอย่างโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลงานทางด้านเทคนิคอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม การสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาคม และความเป็นผู้นำ โดยรางวัลนี้เริ่มมีการมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดสรรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาและมอบเพียงปีละ 1 รางวัลเท่านั้น

     ทั้งนี้ ชื่อรางวัล โพสเทล เซอร์วิส อวอร์ด ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับ ดร.โจนาธาน โพสเทล หรือ Jon Postel หนึ่งในสามของผู้คิดค้นอินเทอร์เน็ตให้กับโลกใบนี้ และดูแลบริหารประชาคมอินเทอร์เน็ตมาตลอด 30 ปีที่อยู่ในสายอาชีพด้านระบบเครือข่าย อีกหนึ่งคุณูปการที่สำคัญของ ดร.โพสเทล คือเป็นผู้เขียน RFC ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานทางด้านเทคนิคของอินเทอร์เน็ตเป็นคนแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2541 รวมถึงเป็นผู้บริหารอาพาเน็ต (APANET)  ประธานคนแรกของไออานา (IANA: Internet Assigned Number Authority) และยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะกรรมการด้านสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต (Internet Architecture Board) อีกด้วย

เกี่ยวกับประชาคมอินเทอร์เน็ตสากล
     ประชาคมอินเทอร์เน็ตสากล (Internet Society) เป็นองค์กรอิสระที่เป็นศูนย์รวมหลักของข้อมูลเชิงลึกด้านอินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งรวมผู้นำทางความคิดจากทั่วโลก และเป็นองค์กรแม่ของคณะทำงานด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต (IETF) นอกจากนี้ด้วยวิสัยทัศน์ที่อยู่บนหลักการและพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีที่มั่นคง ประชาคมอินเทอร์เน็ตสากลสนับสนุนและเปิดกว้างให้มีการพูดคุยร่วมกันระหว่าง กลุ่มผู้ใช้งาน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และองค์กรอื่น ๆ  ในด้าน นโยบายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี และการพัฒนาไปสู่อนาคต การที่ประชาคมอินเทอร์เน็ตสากลทำงานร่วมกันกับกลุ่มสมาชิกและสาขา (Chapter) ทั่วโลก ทำให้สามารถขับเคลื่อนให้เกิดวิวัฒนาการและความเติบโตของอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกคนได้อย่างต่อเนื่อง เว็บไซต์: www.internetsociety.org

เกี่ยวกับ THNIC
     มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ Thai Network Information Center Foundation (THNIC) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งเน้นการพัฒนาการใช้งานอินเทอร์เน็ต และโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
     THNIC ได้มีการดำเนินการบริหารชื่อโดเมน .th มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 และก่อตั้งเป็นมูลนิธิฯ เมื่อปี พ.ศ.2550 โดยยังคงมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการใช้งานโดเมน .th และ .ไทย ทั้งยังสนับสนุนการศึกษา การวิจัย รวมถึงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตไทย ในด้านเทคโนโลยี ด้านความรู้ ด้านความเร็วอินเทอร์เน็ต และการลดต้นทุนอินเทอร์เน็ตไทย
เว็บไซต์: http://www.thnic.or.th