ADS


Breaking News

สวทช. เสิร์ฟงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ในงาน Thailand Tech Show ภูมิภาค จ.สงขลา

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยนางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. (ที่ 1 จากขวา) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.คำรณ พิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (ที่ 2 จากขวา) และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมเปิดงาน “Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 จังหวัดสงขลา” เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีในเขตภาคใต้ พบกับตลาดเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาจาก สวทช. และหน่วยงานร่วม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้