ADS


Breaking News

“ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย” พา 10 สุดยอดทีมดูงานเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการที่โอซาก้า

โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย” Startup Thailand by GSB พา 10 สุดยอดทีม บินตรงสู่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมโปรแกรม Outing เตรียมความพร้อมในการเป็น  ผู้ประกอบในอนาคต ด้วยการเปิดประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ โดยได้ไปการดูงานพิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป The Momofuku Ando Instant Ramen Museum)-Grand Front Osaka, งานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และสินค้าโอท็อป ณ ศูนย์งานหัตถกรรมเมืองเกียวโต (Kyoto Handicraft Center), งานศูนย์การออกแบบอุตสาหกรรมเมืองโอซาก้า (Osaka Design Center) และศูนย์ดูแลสนับสนุนผู้ผลิตในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง MOBIO (Monodzukkuri Business Information Center-OSAKA) ซึ่งเยาวชนทั้ง 10 ทีมได้เติมเต็มแนวคิดธุรกิจทั้งยังได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่น นับเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวทำธุรกิจให้คนรุ่นใหม่ ต่อไป

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ www.gsb100tomillion.com หรือ www.facebook.com/gsb100tomillion