ADS


Breaking News

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทยขยายตลาดเฮ็ลธ์แคร์ ล่าสุดเซ็นสัญญาร่วมบริการ รพ บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จำกัด บริษัทผู้ให้บริการชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส นำโดย มร. สจ๊วต วินเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเฮ็ลธ์แคร์ ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ที่ 2 จากขวา) และ มร. เฟรดเดอริค อูเอ้ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจเฮ็ลธ์แคร์ ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง  ทำพิธีลงนามในสัญญาบริการแบบครบวงจรร่วมกับ โรงพยาบาล บี. แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ นำโดย เรืออากาศเอก ดร.นพ.พิทักษ์ ฐานบัญชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ที่ 2 จากซ้าย)  และ แพทย์หญิงกันดาภา ฐานบัญชา รองผู้อำนวยการ (ซ้ายสุด)  โรงพยาบาล  บี. แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เพื่อร่วมผนึกกำลังในการเพิ่มศักยภาพการบริการแบบครบวงจร หรือ Integrated Facilities Management (IFM) โดยครอบคลุมบริการด้านอาหาร การบริหารจัดการอาคาร งานรักษาความสะอาด และงานรักษาความปลอดภัย เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มาใช้บริการ