ADS


Breaking News

สิทธิผล 1919 จัดพิธีถวายสักการะและแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ถวายสักการะ
ทนง ลี้อิสสระนุกูล กก.ผจก บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ณ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เมื่อเร็วๆนี้