ADS


Breaking News

“กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์ ” จับมือ “คิวโค” เปิดตัว “Qooco Talk” แอพพลิเคชั่นฝึกภาษานวัตกรรมใหม่ สอดรับ “ไทยแลนด์ 4.0”

นายจาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือจากบริษัทในเครือ บริษัท กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด  และ มร.เดวิด ทอโปเลวสกี้ ประธานบริหาร คิวโค แถลงข่าวความร่วมมือ เปิดตัว “Qooco Talk” แอพพลิเคชั่นฝึกภาษานวัตกรรมใหม่ ทางอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือบนระบบ Cloud Based Language ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการพูดและความเข้าใจภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางได้อย่างมั่นใจ ตอบรับนโยบายดิจิตอลอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ
_______________________________________________
แอพลิเคชั่น คิวโค ทอล์ค (Qooco Talk) เป็นระบบที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้เวลาเพียง 10 นาทีต่อวัน พร้อมด้วยระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลที่สามารถติดตามพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบัน คิวโค (Qooco)ได้เปิดให้บริการทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนในประเทศจีน (สำนักงานใหญ่) ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และไทย สำหรับประเทศไทยนั้น ขณะนี้ Qooco ได้ออกแบบแพลตฟอร์มเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการให้บริการและการโรงแรม (Hospitality Industry) รวมถึงภาคการศึกษา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกและนำระบบการเรียนรู้นี้ไปใช้พัฒนาบุคลากรจนได้รับผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจมากมาย นอกจากนี้ คิวโค (Qooco) ยังได้รับการนำไปใช้ในหน่วยงานราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นหนึ่งในเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการเรียนรู้ของบุคลากร

แอพพลิเคชั่น คิวโค ทอล์ค (Qooco Talk) มีจุดเด่นคือ ขนาดไฟล์ที่เล็กสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้อย่างง่ายดาย มีการบันทึกกิจกรรมและจดจำเสียงพูด (Speech Recognition) การประมวลผลการเรียนของแต่ละคนไว้บนระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยให้ผู้สอนรวมถึงตัวผู้เรียนสามารถติดตามผลและตรวจสอบตัวเองได้ อีกทั้งยังสามารถแสดงข้อมูลเป็นเชิงสถิติในรูปแบบไฟล์ PDF และ EXCELได้อีกด้วยกุญแจสำคัญคือทีมพัฒนาที่มีความเข้าใจในหลักการเรียนภาษาอย่างแท้จริงโดยได้ออกแบบบทเรียนพื้นฐานอย่างประณีต อีกทั้งยังจัดเรียงเนื้อหาให้สามารถปรับระดับความยากง่ายได้ตามความสามารถของผู้เรียน มีการให้คะแนนในแต่ละบทเรียน ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและความกระตือรือร้นในการฝึกภาษาได้เป็นอย่างดี