ADS


Breaking News

พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี ลงนามสัญญาร่วมทุน เอี่ยมบูรพา

     นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (คนที่ 7 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายรังสรรค์ พวงปราง (คนที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ร่วมกับ นายสมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล (คนที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ  นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล (คนที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาร่วมทุน โครงการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ระหว่างบริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จำกัด กับ บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด  โดยมี นางศรัณยา กระแสเศียร (คนที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาในครั้งนี้  ณ  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้