ADS


Breaking News

สัมมนาระเบียบปฏิบัติด้านการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ประจำปี 2559

นายสตีฟ ไวล์ (ที่สามจากขวา) นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ ทั้ง 6 บริษัท ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาระเบียบปฏิบัติด้านการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ประจำปี 2559 ให้กับพนักงานของบริษัทสมาชิก เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลตนเองเกี่ยวกับการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ด้วยความสมัครใจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมี พญ.กิติมา ยุทธวงศ์ (กลาง) ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการบรรยายร่วมกับตัวแทนจากบริษัทสมาชิก เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องดุสิตฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี