ADS


Breaking News

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “OTOP SELECT โชคดีทวีสุข”

     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  เตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการพัฒนารูปแบบการค้าของสินค้า OTOP ไทยด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับมาตรฐานสู่สากล OTOP SELECT โชคดีทวีสุข โดยภายในงานได้มีการเปิดตัวร้านค้าต้นแบบเพื่อจำหน่ายสินค้า OTOP SELECT ในโฉมใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 77EXPERIENCE ครอบคลุม 4 กลุ่มสินค้ายอดนิยม ได้แก่ กลุ่มกินดี (สินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม) อยู่ดี (สินค้าไลฟสไตล์ของใช้ ของที่ระลึก) สวยดี (สินค้ากลุ่มความงาม เครื่องประทินผิว ผลิตภัณฑ์สปาและสมุนไพร) ดูดี (สินค้ากลุ่มเสื้อผ้า แฟชั่น เครื่องประดับ)  พร้อมเผยโฉมสินค้า OTOP SELECT ที่ถูกคัดเลือกจากทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการปรับโฉมแบรนด์ ภาพลักษณ์ และแพ็คเกจจิ้งให้โดดเด่นเพิ่มมูลค่าเพื่อตอบโจทย์การต่อยอดธุรกิจในตลาดโลก ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป บริเวณลานกิจกรรมชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่