ADS


Breaking News

สวทช. ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี!! “ตอบโจทย์ความคิด : ทำธุรกิจเชิงรุกยุคดิจิทัล”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมไม้ อุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา ฟรี!!! ในหัวข้อ “ตอบโจทย์ความคิด : ทำธุรกิจเชิงรุกยุคดิจิทัล” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ งานนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับฟังแนวทางการทำธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเน้นการปรับทัศนคติและปรับตัวทางการตลาดของ SMEs อุตสาหกรรมไม้ ให้เข้ากับยุคดิจิทัล พร้อมรับฟังแนวทางการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง ที่จะช่วยให้ SMEs พร้อมในเรื่องข้อมูลสำหรับทำธุรกิจในตลาดดิจิทัล ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน เท่านั้น ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.nstda.or.th/pizza-model หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301