ADS


Breaking News

มั่นคงฯ เผยรายได้รวม 9 เดือน แตะ 2 พันล้าน รายได้จากอสังหาฯ เพิ่ม 34.68% ส่วนรายได้จากค่าเช่าเพิ่ม 700%

     บมจ. มั่นคงเคหะการ เผยผลประกอบการรวม 9 เดือนของปี 2559 มีรายได้รวม 2,004.32 ล้านบาโดยรายได้จากการขายอสังหาฯ เพิ่มขึ้น 415.51 ล้านบาท หรือ 34.68 % ในขณะที่รายได้จากอสังหาฯ เพื่อการเช่าโชว์ฟอร์มสวยกวาดรายได้ 105 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 700 %  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
     นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK เปิดเผยว่า “ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,004.32 ล้านบาท โดยมีรายได้การขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,769.71 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการขายบ้านสำเร็จรูปพร้อมที่ดิน และที่ดินเปล่าที่พัฒนาแล้วจำนวน 1,613.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 415.51 ล้านบาท หรือ 34.68%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการที่บริษัทดำเนินการทำการตลาดเชิงรุก ผลักดันให้รายได้จากการขายบ้านสำเร็จรูปพร้อมที่ดินมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงรักษาอัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายบ้านสำเร็จรูปพร้อมที่ดินให้มีอัตราที่ใกล้เคียงกับที่บริษัททำได้ในงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา

     นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จากการให้เช่าและบริการรวม 105.44 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาโดยแบ่งเป็นพื้นที่คลังสินค้า/โรงงาน สร้างรายได้ 90.83 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนใน บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เมื่อไตรมาส 4 ในปีที่ผ่านมา และรายได้จากการให้เช่าและบริการอื่นๆ รวม 14.61 ล้านบาท ซึ่งทำให้รายได้จากการเช่าและบริการมีการขยับตัวสูงขึ้นถึง 700 % เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของมั่นคงฯ ที่ต้องการเพิ่มการสร้างรายได้ในระยะยาว

     ในไตรมาส 3 บริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการขายรวมทั้งหมด 11 โครงการซึ่งเป็นโครงการแนวราบทั้งหมดมูลค่า 7,000 ล้านบาท โดยไตรมาส 4/2559 ได้เปิดตัวโครงการชวนชื่น ทาวน์ กาญจนา-บางใหญ่ มูลค่า 414 ล้านบาทในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และกำลังจะเปิดตัวโครงการชวนชื่น พาร์ค กาญจนา-บางใหญ่ มูลค่า 440 ล้านบาทภายในเดือนพฤศจิกายนนี้