ADS


Breaking News

ไมโครซอฟท์ชูความสำเร็จพันธมิตรทางธุรกิจ มอบ Microsoft Partner Awards 2016 รางวัลการันตีศักยภาพ

มั่นใจฐานความต้องการเทคโนโลยีในไทยเติบโต สร้างงานให้พันธมิตรแบบก้าวกระโดด
กรุงเทพฯ 1 พฤศจิกายน 2559 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมฉลองความสำเร็จของพันธมิตรทางธุรกิจ ในงาน Microsoft Business Partners FY17 & Awards Presentation ภายใต้ธีม “Transformation in Action” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ พร้อมมอบรางวัล Microsoft Partner Awards 2016 จำนวน 6 สาขา ให้แก่คู่ค้าที่ประสบความสำเร็จในการนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างโดดเด่นในยุคโมบายและคลาวด์

ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโมบายและคลาวด์อย่างแท้จริง ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จึงให้ความสำคัญกับการปฎิรูปกระบวนการทางธุรกิจด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้ทุกคนและทุกองค์กรบรรลุผลสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นและทำงานได้อย่างมีศักยภาพที่ดียิ่งกว่า ผ่าน 3 แนวทางหลัก คือ การปฏิรูปการทำงานและกระบวนการสร้างประสิทธิภาพทางธุรกิจ (reinventing productivity and business processes) การพัฒนาคลาวด์อัจฉริยะ (building the intelligent cloud) และการสร้างเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการในแต่ละบุคคล (more personal computing)”  ที่จะนำมาซึ่งการปฏิรูปผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมาปรับใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้กับผู้ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ นายอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “เทคโนโลยีและโซลูชั่นของไมโครซอฟท์กว่า 90% ถูกส่งต่อไปถึงมือลูกค้าผ่านบริษัทพันธมิตรของเรา ซึ่งในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ทำให้เกิดโอกาสในการที่เราและพาร์ทเนอร์จะได้เข้ามาช่วยเสริมกำลังให้กับลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างและหลากหลาย เชื่อว่าด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ของไมโครซอฟท์จะสามารถทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัวมากกว่าที่ผ่านมา ผมมีโอกาสเข้าพบกับลูกค้ามากมาย ทำให้ทราบว่าลูกค้ามีความต้องการและมีความเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถแก้ไขปัญหาและช่วยขับเคลื่อนธุรกิจได้ ซึ่งเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์นั้นสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้เราต้องการความช่วยเหลือและการผลักดันจากพันธมิตรของเราทั้งสิ้น ดังนั้นหากเราสามารถช่วยลูกค้าได้ ผมเชื่อว่าธุรกิจของพันธมิตรจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะไมโครซอฟท์ทำงานผ่านพันธมิตรและเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันแบบอีโคซิสเต็มส์ จะนำมาซึ่งความสำเร็จ และด้วยศักยภาพของทุกคน ผมเชื่อว่าเราจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแน่นอน 
สำหรับในปี 2559 นี้ ไมโครซอฟท์มอบรางวัลใน 6 สาขา แก่คู่ค้าจำนวน 5 องค์กร โดยใช้เกณฑ์หลายด้านประกอบกันในการตัดสิน อาทิ ยอดจำหน่ายสินค้า ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของไมโครซอฟท์ การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและโซลูชั่นไปสู่คลาวด์ การผสมผสานเทคโนโลยีคลาวด์ในการให้บริการลูกค้า การให้บริการคลาวด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าที่อยู่ในเกณฑ์สูงและมีความต่อเนื่อง และจากความคิดเห็นของพนักงานของไมโครซอฟท์

บริษัทที่ได้รับรางวัล Microsoft Partner Awards 2016 ในทั้ง 6 สาขา ได้แก่
รางวัล Enterprise Business Solution of The Year 2016
คุณพัสรา อมรจารุสนธิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด
รางวัล SMB Business Solution of The Year 2016
คุณจันทร์ทิพย์ องค์ภัทร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด
รางวัล Distributor Partner of The Year 2016
คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เดอะแวลลู ซิสเต็มส์ จำกัด
รางวัล Cloud Solution Partner (CSP) of The Year 2016
คุณภัทร ยงวณิชย์
กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัท ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
รางวัล Value Added Reseller Partner of The Year 2016
คุณจันทร์ทิพย์ องค์ภัทร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด
รางวัล Retail Partner of The Year 2016
คุณไพโรจน์ อมตมหัทธนะ 
รองกรรมการผู้อำนวยการ
ฝ่ายปฎิบัติการ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
###
ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์  
บริษัท ไมโครซอฟท์ (NASDAQ “MSFT”) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการ ซอฟต์แวร์ ดีไวซ์ และโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536  มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์   ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนยี  เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร  ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ มีความสะดวกทันสมัย  และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย  

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย http://news.microsoft.com/th-th/ และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH