ADS


Breaking News

เมกาโฮม หนุนนโยบายรัฐ บรรเทาข้าวตกต่ำ เปิดพื้นที่สาขาทั่วประเทศ ชาวนาขายข้าวฟรี

บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด "เมกาโฮม" ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายรัฐในการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำที่เกิดขึ้น และหวังบรรเทาความเดือดร้อนในขณะนี้ ด้วยการเปิดพื้นที่ 10 สาขาทั่วประเทศ ให้ชาวนาเกษตรกรจำหน่ายข้าวสารฟรี บริเวณทางเข้าสาขา โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่ละสาขา โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้สามารถติดต่อได้ที่ แผนกบริการลูกค้า ที่เมกาโฮม ทุกสาขา ทั่วประเทศ