ADS


Breaking News

'บมจ. เอ็ม บี เค รับมอบใบรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)'

     นายเกษมสุข จงมั่นคง (ขวาสุด) รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร (ซ้ายสุด) เลขาธิการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในงานประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 7 พร้อมผู้แทนบริษัทต่าง ๆ ที่ผ่านการรับรองฯ ในครั้งนี้ จำนวน 27 บริษัท ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อเร็วๆ นี้