ADS


Breaking News

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัว Hitachi Enterprise Cloud แพลตฟอร์มคลาวด์สำเร็จรูประดับองค์กร เปลี่ยนโฉมการปรับใช้ระบบคลาวด์ ช่วยองค์กรแปรรูปสู่ยุคดิจิทัลได้รวดเร็วขึ้น

พร้อมโซลูชั่นใหม่ๆอีกหลากหลายทางเลือกช่วยลูกค้าให้สามารถเลือกปรับได้ตามความต้องการเฉพาะ
บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ธุรกิจในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด เปิดตัว 3 โซลูชั่นแนวทางใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และเร่งกระบวนการแปรรูปองค์กรสู่ระบบดิจิทัลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันโซลูชั่นที่มีอยู่ในตลาดยังคงขาดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นรูปแบบคงที่ให้กับลูกค้า ทำให้ฝ่ายไอทีต้องเผชิญกับความท้าทายและจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ด้วยตนเอง เมื่อความต้องการของระบบถูกปรับเปลี่ยน ด้วยเหตุนี้ บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ จึงนำเสนอแนวทางโซลูชั่นเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะ ดังนี้:
  • Hitachi Enterprise Cloud (HEC)
แพลตฟอร์มคลาวด์สำเร็จรูประดับองค์กร สามารถติดตั้งใช้ระบบคลาวด์แบบส่วนตัวและแบบไฮบริดได้ทันที เพื่อให้การดำเนินงานในศูนย์ข้อมูลและการนำเสนอแอปพลิเคชั่นเป็นไปโดยอัตโนมัติ
  • Hitachi Management Automation Strategy
ซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานไอทีของตนได้ง่ายขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Hitachi Unified Compute Platform (UCP) 2000 และ UCP Hyper Converged (HC)
เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการแปรรูปหรือปรับขยายโครงสร้างไอทีของตนทีละน้อยๆเพื่อให้ทันสมัย และทันกับความต้องการทางธุรกิจโดยไม่ต้องลงทุนเกินความจำเป็น ด้วยระบบไฮเปอร์คอนเวอร์จและระบบคอนเวิร์จแบบเปิดที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
แพลตฟอร์ม HEC สร้างโดยใช้แอปพลิเคชั่นแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อให้เป็นโซลูชั่นแบบพร้อมใช้งานประกอบด้วยแค็ตตาล็อกของบริการไอทีให้เลือกใช้งานที่มีการสร้างและกำหนดไว้ล่วงหน้า พร้อมด้วยแพลตฟอร์มแบบคอนเวิร์จ ซอฟต์แวร์ และบริการของบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ และ/หรือคู่ค้า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานและสามารถใช้ระบบคลาวด์แบบส่วนตัวและแบบไฮบริดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยขณะนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ HEC แรกที่เปิดตัวพร้อมใช้งานแล้ว ได้แก่ Hitachi Enterprise Cloud with VMware vRealize® Suite ที่ใช้พื้นฐานเทคโนโลยี VMware vRealize Air® Cloud Management Platform™ (CMP) โดยตรง โซลูชั่นดังกล่าวพร้อมใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กรของลูกค้า และในรูปแบบของโมเดลการใช้ที่หลากหลาย ทั้งแบบ การจัดหาแบบดั้งเดิมโดยองค์กรลงทุนในเทคโนโลยีโซลูชั่นคลาวด์และบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง หรือในรูปแบบโซลูชั่นคลาวด์ที่ "จ่ายเมื่อใช้งาน" พร้อมการบริหารจัดการให้ได้ตามผลลัพธ์ที่ต้องการ
มร. ร็อบ สมูท รองประธานฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ หน่วยธุรกิจด้านการจัดการระบบคลาวด์ บริษัท วีเอ็มแวร์ กล่าวว่า การเปิดตัวโซลูชั่นแนวทางใหม่ของฮิตาชิฯ ในวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของแพลตฟอร์ม VMware vRealize ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับใช้ระบบคลาวด์สำหรับองค์กรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดย Hitachi Enterprise Cloud with VMware vRealize Suite ได้รับการพัฒนาขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ระดับเฟิร์สคลาส แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้าในการใช้ VMware vRealize Suite ในรูปของแพลตฟอร์มการจัดการระบบคลาวด์เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
Hitachi Management Automation Strategy เป็นแนวทางใหม่ในการนำเสนอซอฟต์แวร์ด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความง่ายดายในการนำระบบคลาวด์ไปใช้งาน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบไอทีในรูปแบบบริการ (IT as a service: ITaaS) ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชั่นแบบดั้งเดิมหรือรุ่นใหม่ก็ตาม กลยุทธ์แนวทางใหม่นี้ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นในระบบอัตโนมัติซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งรวมถึง UCP Advisor ที่ให้การจัดการง่ายดายและผสานรวมขั้นตอนการทำงานที่ชาญฉลาดสำหรับระบบคอนเวิร์จ Unified Compute Platform (UCP) 2000 ทั้งในรูปแบบระบบเดียวหรือหลายระบบ
“การทำงานอย่างชาญฉลาด ความคล่องตัว และการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก คือ หลักสำคัญ 3 ประการในการดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการแปรรูปสู่ระบบดิจิทัล และฝ่ายไอทีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวในครั้งนี้ การผลักดันโครงสร้างพื้นฐานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้หลักสำคัญดังกล่าวประสบความสำเร็จคือความท้าทายสำหรับทีมไอทีโดยตรง ซึ่งระบบอัตโนมัติและการจัดการที่ไม่ซับซ้อนซึ่งมีอยู่ใน Hitachi Management Automation Strategy จะช่วยจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ได้” มร. เอริค ฮานเซลเมน หัวหน้านักวิเคราะห์, บริษัท 451 รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยชั้นนำด้านไอที กล่าวเพิ่มเติม
นอกจากซอฟต์แวร์ UCP Advisor แล้ว ยังมีฟังก์ชั่นใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Hitachi Unified Compute Platform’s (UCP) รวมทั้งรองรับการปรับขยายของระบบและการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ที่มีค่ายิ่งให้กับลูกค้า ทั้งระบบคอนเวิร์จ UCP 2000 และไฮเปอร์คอนเวอร์จ UCP HC รองรับตัวประมวลผล Intel Broadwell ที่มีความเร็วมากกว่าเดิมและสามารถเลือกใช้ Hitachi Data Ingestor, Hitachi Content Platform และ WAN Optimizer เพื่อจัดเตรียมโซลูชั่นแบบปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของตน นอกจากนี้ UCP 2000 ยังพร้อมรองรับการปรับขยายของเซิร์ฟเวอร์ได้ถึง 8 เท่า โดยขณะนี้รองรับได้ถึง 128 โหนดและมีการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นด้วย และบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ยังได้ขยายระบบเพื่อให้รองรับระบบ OpenStack อีกด้วย ส่วนไฮเปอร์คอนเวอร์จ UCP HC นั้นพร้อมให้การรองรับระบบในรูปแบบแฟลชทั้งหมดและแบบไฮบริดที่มีความจุสูงระดับ 2U/1 โหนด โดยสามารถใช้งานความจุของระบบแฟลชได้สูงถึง 26 เทราไบต์ ซึ่งเป็นการยกระดับความสามารถของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบไฮเปอร์คอนเวิร์จในการเสริมสร้างให้เกิดประสิทธิภาพระดับสูงและการปรับขยายสำหรับแอปพลิเคชั่นที่เน้นการวิเคราะห์และการทำธุรกรรม นอกเหนือจากฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆ ที่มีพร้อมใช้งานในตลาด
นอกจากการเพิ่มทางเลือกและความยืดหยุ่นให้กับลูกค้าแล้ว บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ยังมีโครงการนำเสนอระบบคลาวด์ที่มีรูปแบบการบริการใหม่ๆหลายรายการ ได้แก่ โซลูชั่นระบบจัดเก็บในรูปแบบการบริการ (Storage as a Service: STaaS), โซลูชั่นประมวลผลในรูปแบบการบริการ (Compute as a Service), โซลูชั่นการวิเคราะห์ในรูปแบบการบริการสำหรับการบริหารการดำเนินงานบริการด้านไอที และทางเลือกใหม่สำหรับบริการด้านการดำเนินงานจากระยะไกล นอกจากนี้บริษัทยังเปิดตัวโซลูชั่นสำรองข้อมูลในรูปแบบการบริการ (Backup as a Service), การจัดเก็บข้อมูลแบบถาวรในรูปแบบการบริการ (Archive as a Service) และการกู้คืนระบบจากความเสียหายในรูปแบบการบริการ (Disaster Recovery as a Service) เพื่อสร้างแนวทางที่สมบูรณ์ในการป้องกันข้อมูลอย่างครอบคลุม

“การแปรรูปองค์กรสู่ระบบดิจิทัลเป็นตัวเร่งสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ใหม่ๆ ช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าให้ดีขึ้น พร้อมทั้งนำเสนอโมเดลธุรกิจและกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจใหม่ๆ บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริงที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถจัดการกับอุปสรรคที่ฝ่ายไอทีกำลังเผชิญอยู่ได้ โดย Hitachi Enterprise Cloud พร้อมนำเสนอทางเลือกที่มากกว่าเดิมเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการแปรรูปสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างเห็นผล”  ดร. มารุต มณีสถิตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และพม่า บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด กล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติมหรือผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ดังนี้

เกี่ยวกับบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์
บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ธุรกิจในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด เป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้องค์กรพร้อมปรับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลผ่านโซลูชั่นการบริหารจัดการ การควบคุมตามกฎข้อบังคับและความปลอดภัย การเคลื่อนย้าย และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ด้วยโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบครบวงจร ได้แก่ สตอเรจ,  เซิร์ฟเวอร์, ซอฟต์แวร์, การวิเคราะห์, การบริหารจัดการเนื้อหา, และคลาวด์คอมพิวติ้ง พร้อมการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายอย่างครบถ้วน เราพร้อมช่วยองค์กรทั่วโลกเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของลูกค้า ทำให้สามารถมั่นใจในความได้เปรียบและทันต่อการแข่งขันสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลนี้ ทั้งนี้มีเพียงบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ รายเดียวเท่านั้นที่พร้อมเสริมศักยภาพให้กับองค์กรดิจิทัลด้วยการผสานการทำงานของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีที่สุดเข้ากับเทคโนโลยีการปฏิบัติงานที่ได้จากกลุ่มบริษัทฮิตาชิทั้งหมด พร้อมรวมประสบการณ์นี้เข้ากับความเชี่ยวชาญของฮิตาชิภายใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เหนือกว่าให้กับองค์กรธุรกิจและสังคมที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการเติบโต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ HDS.com

เกี่ยวกับบริษัท ฮิตาชิ จำกัด
บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (ชื่อในตลาดหุ้นโตเกียว: 6501) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมมากมายซึ่งพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของสังคม บริษัทมีรายได้รวมในปีงบประมาณ 2558 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559) 10,034.3 พันล้านเยน (88.7 พันล้านดอลลาร์) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฮิตาชิถือเป็นผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Business) โดยมีพนักงานทั่วโลกประมาณ 335,000 คน และภายใต้ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน บริษัท ฮิตาชิ เน้นด้านนวัตกรรมให้กับลูกค้าในทุกภาคส่วน ได้แก่ พลังงาน/ไฟฟ้า, อุตสาหกรรม/ตัวแทนจำหน่าย/บริการด้านประปา, การพัฒนาเมือง และการเงิน/หน่วยงานภาครัฐ/การดูแลสุขภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของฮิตาชิ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.hitachi.com