ADS


Breaking News

เจนเนอราลี่เปิดตัวประกันอุบัติเหตุใหม่ ไซส์มินิ “ประกัน 30 บาทดูแลทุกอุบัติเหตุ”

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทย มีหลักประกันที่มั่นคง
     เจนเนอราลี่ประกันภัย เดินหน้าตอกย้ำเรื่อง Protect Your Love ประกันความรักคุณ ลุยตลาดไมโครอินชัวรันส์เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รณรงค์ให้ประชาชนทุกระดับได้มีโอกาสสร้างหลักประกันให้กับตนเองและคนที่คุณรักได้ เปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ “ประกัน 30 บาทดูแลทุกอุบัติเหตุ” ชู 2 จุดเด่น “ความคุ้มครองและความคุ้มค่า” ด้วยเบี้ยประกันภัยราคาถูกเพียง 30 บาท คุ้มครองนาน 30 วัน  พร้อมค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ-ค่าชดเชยรายได้รายวัน และมอบความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 1 แสนบาท หวังส่งเสริมให้คนไทย มีหลักประกันที่มั่นคง  

     นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)   จำกัด  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวประกันภัยอุบัติเหตุใหม่ “ประกัน 30 บาทดูแลทุกอุบัติเหตุ” เพื่อเจาะกลุ่มตลาดประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อยผู้มีรายได้น้อย  ด้วยเบี้ยประกันภัยราคาถูกเพียง 30 บาท คุ้มครองนาน 30 วัน มอบความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี  และที่พิเศษสุดคือ การชดเชยรายได้รายวันระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล  ซึ่งถือว่าตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคนทุกระดับอย่างแท้จริง โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย หรือผู้ประกอบอาชีพค้าขายรายย่อย หากเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้น และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับกลุ่มรายย่อยที่ต้องการเข้าถึงหลักประกันขั้นพื้นฐานอีกด้วย  

     “ประกัน 30 บาทดูแลทุกอุบัติเหตุ” เป็นกรมธรรม์ที่มีเงื่อนไขกรมธรรม์ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย ซื้อง่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ทุกสาขาทั่วประเทศโดย “ประกัน 30 บาทดูแลทุกอุบัติเหตุ” มอบความคุ้มครอง 3 ส่วน คือ
1. เสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุทั่วไป คุ้มครองด้วยวงเงิน 100,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) สูงสุด 5,000 บาท/อุบัติเหตุ
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ตลอดระยะเวลาเอาประกัน (รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) โดยประชาชนต้องมีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ อย่างไรก็ดีสามารถซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ ต่อ 30 วัน  และสามารถซื้อความคุ้มครองผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ที่มีสาขาอยู่มากกว่า 9,000 สาขา  เคาน์เตอร์ เซอร์วิส นับเป็นช่องทางที่มีศักยภาพสูงในการเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ได้อย่างลงตัว