ADS


Breaking News

ขยายเวลาให้บริการรถรับ-ส่ง ฟรี เมืองทองธานี-สนามหลวง

สำหรับประชาชนเดินทางถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อิมแพ็ค ร่วมกับ ขสมก. ให้บริการรถรับ-ส่ง ฟรี เส้นทางเมืองทองธานี-สนามหลวง สำหรับประชาชนเดินทางร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยขยายเวลาถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 พร้อมแนะประชาชนที่เตรียมเดินทางเป็นกลุ่มคณะ ทั้งจากองค์กร หน่วยงาน สถาบัน ในพื้นที่ใกล้เคียงและจากต่างจังหวัด สามารถแจ้งความประสงค์สำรองบริการได้ล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 096-8973636

นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเผยว่า จากที่ อิมแพ็ค ได้ร่วมกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. จัดรถบริการรับ-ส่ง ฟรี ในเส้นทางเมืองทองธานี-สนามหลวง สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางร่วมถวายความอาลัย ในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีประชาชนจำนวนมากกว่า 2 หมื่นคนมาใช้บริการ
ทาง อิมแพ็ค ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกประชาชนคนไทยได้แสดงความจงภักดีและถวายความอาลัยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 และยินดีให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเมื่อกระทรวงมหาดไทย ได้ขอใช้พื้นที่เมืองทองธานีเป็นจุดพักรถของประชาชนจากต่างจังหวัดที่เดินทางจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้หยุดพักและเลือกรับบริการรับส่ง ฟรี ของ ขสมก.จากเมืองทองธานีไปยังสนามหลวง เดินทางต่อเพื่อไปร่วมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 และอาจจะขยายเวลาไปอีก ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นทางการอีกครั้ง
ทั้งนี้ การให้บริการรถรับส่ง เส้นทางเมืองทองธานี-สนามหลวง ได้เปิดให้บริการทุกวัน ด้วยรถ ขสมก. จำนวน 10-15 คัน รองรับประชาชน 45-80 ท่านต่อคันต่อรอบ ตั้งแต่เวลา 06.00 -24.00 น. ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 (Entrance 1) อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม และจากเส้นทาง สนามหลวง – เมืองทองธานี บริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์ โดยประชาชนทั่วไปที่นำรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถนำรถมาจอดยังอาคารจอดรถ (Indoor Parking 2) ซึ่งอยู่ใกล้กับอาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ที่สุด หรือจอดยังจุดอื่นๆ แล้วเลือกนั่งรถเวียน (Shuttle Bus) ที่ให้บริการรอบศูนย์ฯ มายังจุดบริการได้เช่นกัน ส่วนที่มาจากต่างจังหวัดเป็นกลุ่มคณะ โดยรถบัสสามารถจอดรถที่ลานริมทะเลสาบเมืองทองธานี โดยประชาชนสามารถจอดรถได้ ฟรี
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การอำนวยความสะดวกเป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงขอแนะนำประชาชนที่เตรียมเดินทางเป็นกลุ่มคณะ ทั้งจากองค์กร หน่วยงาน สถาบัน ในพื้นที่ใกล้เคียงและจากต่างจังหวัด แจ้งความประสงค์สำรองบริการได้ล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 096-8973636 เพื่อประสานงานหรือติดตามข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ตลอด 24 ชม.