ADS


Breaking News

FN ร่วมให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน

เยี่ยมชม: นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา (กลางเสื้อขาว) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN พร้อมด้วย นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม (ที่1จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงานบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลบริษัทฯ พร้อมเยี่ยมชมธุรกิจ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ เอ็ฟเอ็น เอ๊าท์เลท สาขาหัวหิน  เมื่อเร็วๆนี้