ADS


Breaking News

FN เข้าเทรดวันแรก เปิดราคาเหนือจอง

เข้าเทรด :นายปรีชา ส่งวัฒนา (ที่7จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา(ที่4จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN  นางเกศรา มัญชุศรี(ที่7จากซ้าย)กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม(ที่3จากขวา) ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร(ที่1จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์(ที่2จากขวา)  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”  บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN โดยมีราคาเปิดที่ 5.15 บาท หรือเพิ่มขึ้น 32.73จากราคา IPO ที่ 3.88 บาท ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย