ADS


Breaking News

FN โรดโชว์ห้องค้า บล.ฟินันเซีย ไซรัส

FN โรดโชว์ห้องค้า บล.ฟินันเซีย ไซรัส นายปรีชา ส่งวัฒนา(กลาง) ประธานกรรมการบริหาร นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา (ที่3จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN  พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร(ที่1จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่2จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (คนที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร และนางสาวกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์(ที่1จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ซึ่ง FN จะเสนอขายหุ้นจำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)